ZNP proponuje w Senacie poprawki do tzw. ustawy okołobudżetowej

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych negatywnie zaopiniowały rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 oraz zaproponowały stosowne poprawki, które mają zostać wniesione przez senatorów opozycji podczas drugiego czytania projektu ustawy.

W posiedzeniu senackiej komisji uczestniczyli: Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP oraz eksperci OPZZ: Renata Górna i Norbert Kusiak.

Jak czytamy w specjalnym komunikacie na stronie Związku przedstawiciel ZNP przedstawił stanowisko Związku w kwestii:

1. podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2020 r.;

2. wysokości środków przeznaczonych na fundusz nagród i fundusz świadczeń socjalnych oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rządowy projekt ustawy „okołobudżetowej” przyjęty przez Sejm 23 stycznia obniżył środki dotyczące finansowania z budżetu państwa świadczeń wynikających z nauczycielskiego stosunku pracy, jak również pragmatyki nauczycielskiej.

Kilka dni temu posłowie Prawa i Sprawiedliwości na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych odrzucili poprawkę zgłoszoną przez klub Lewicy w porozumieniu z ZNP, której celem było zwiększenie subwencji oświatowej o prawie 800 mln zł. Poprawka miała zagwarantować samorządom i nauczycielom pieniądze na wrześniowe podwyżki o 6 proc.

Poprawka Lewicy odrzucona w komisji. Wrześniowe podwyżki dla nauczycieli nadal bez pokrycia

Tzw. ustawą okołobudżetową Senat zajmie się na najbliższym plenarnym posiedzeniu – w dniach 4-7 lutego. W ustawie określone zostaną kwoty przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na nagrody. Regulacja określa także na 30 września 2020 r. termin wypłaty podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w związku z kwotą bazową i obowiązek wyrównania od 1 września 2020 r. Projekt można znaleźć tutaj w punkcie 3.

O ostatecznym kształcie budżetu na oświatę zdecyduje Sejm. Najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniach 12 i 13 lutego 2020 r.

(JK, GN)

Fot: Senat/Twitter