Senat przyjął poprawki ZNP do tzw. ustawy okołobudżetowej. „Zwrócimy się do Sejmu o ich nieodrzucanie”

Wszystkie poprawki zgłoszone przez ZNP do tzw. ustawy okołobudżetowej zostały przez Senat przyjęte większością głosów, w tym poprawka dotycząca podwyżki płac w oświacie – od września, ale z wyrównaniem od 1 stycznia br. –52 senatorów opowiedziało się za tym, by wyrównać wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2020 roku – powiedział Głosowi Nauczycielskiemu Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP. – Czyli gdyby rząd wprowadził podwyżkę o 6 proc. od września, to nastąpiłoby to z wyrównaniem od początku roku – wyjaśnił ideę tej poprawki.

Pozostałe poprawki ZNP przyjęte przez Senat dotyczą wysokości środków przeznaczonych na fundusz nagród i fundusz świadczeń socjalnych oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.

– Zdaję sobie oczywiście sprawę, że ostateczną decyzję podejmie Sejm. Natomiast jako ZNP zwrócimy się do wszystkich klubów parlamentarnych z prośbą o nieodrzucanie zmian przyjętych przez Senat – podkreślił.

Przypomnijmy, że rządowy projekt ustawy „okołobudżetowej” przyjęty przez Sejm 23 stycznia br, obniżył środki dotyczące finansowania z budżetu państwa świadczeń wynikających z nauczycielskiego stosunku pracy, jak również pragmatyki nauczycielskiej.

ZNP oraz OPZZ na posiedzeniu senackiej komisji finansów i budżetu negatywnie zaopiniowały rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 oraz zaproponowały stosowne poprawki. Pisaliśmy o tym tutaj:

ZNP proponuje w Senacie poprawki do tzw. ustawy okołobudżetowej

Ustawa wróci teraz do Sejmu i to posłowie zdecydują o ostatecznym kształcie budżetu na oświatę. Najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniach 12 i 13 lutego 2020 r.

Również na tym posiedzeniu posłowie podejmą decyzję w sprawie budżetu na 2020 r. W tym – w sprawie poprawki zgłoszonej przez posłów Lewicy na wniosek ZNP, która dotyczy podwyższenia subwencji oświatowej o 774 mln zł w celu sfinansowania tegorocznych podwyżek dla nauczycieli. Niestety na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych głosami PiS ta poprawka została odrzucona. Teraz sprawa stanie na forum Sejmu.

(JK, GN)

Fot: Senat/Twitter

Poprawka Lewicy odrzucona w komisji. Wrześniowe podwyżki dla nauczycieli nadal bez pokrycia