ZNP upomina się o bony na laptopy dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

„Po raz kolejny interweniujemy w Ministerstwie Cyfryzacji ws. bonu na laptop i ograniczenia wsparcia jedynie dla nauczycieli klas IV-VIII. Wykluczenie to ma w naszej ocenie charakter dyskryminujący” – podkreśla ZNP w piśmie do Ministerstwa Cyfryzacji. Pismo publikujemy w całości.