ZNP: Jeżeli rząd chce od września kształcić zdalnie, to musi wprowadzić radykalne zmiany!

Doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, zapewnienie uczniom i nauczycielom szybkiego internetu oraz stworzenie platformy edukacyjnej do zdalnej komunikacji – to propozycje ZNP na zmiany w zdalnym kształceniu. Według Związku, nie jest możliwe, by od września zdalne kształcenie wyglądało tak, jak do tej pory