ZNP: “Lex Czarnek” narusza obecny ustrój szkolny. Opinia negatywna!

Większość zaproponowanych zmian narusza zakres ustrojowego podziału kompetencji organów prowadzących szkoły i wykracza zdecydowanie poza kompetencje kuratora oświaty jako organu nadzoru pedagogicznego – podkreślił Związek Nauczycielstwa Polskiego w opinii do “lex Czarnek”. ZNP negatywnie zaopiniował projekt MEiN.