ZNP nie będzie uwiarygadniał fasadowych negocjacji. Oświadczenie w sprawie rozmów w MEiN

Przedstawiciele ZNP nie będą uczestniczyli w kolejnych trójstronnych spotkaniach organizowanych przez MEiN w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela. Związek domaga się „poważnego traktowania partnerów społecznych i odstąpienia od pozorowanych konsultacji”. Na dziś ministerstwo edukacji zaplanowało rozmowy w sprawie awansu zawodowego i oceny pracy, a także odbiurokratyzowania edukacji.