ZNP nie będzie uwiarygadniał fasadowych negocjacji. Oświadczenie w sprawie rozmów w MEiN

Przedstawiciele ZNP nie będą uczestniczyli w kolejnych trójstronnych spotkaniach organizowanych przez MEiN w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela. Związek domaga się „poważnego traktowania partnerów społecznych i odstąpienia od pozorowanych konsultacji”. Na dziś ministerstwo edukacji zaplanowało rozmowy w sprawie awansu zawodowego i oceny pracy, a także odbiurokratyzowania edukacji.

To kontynuacja rozmów na linii MEiN-samorządy-związki zawodowe prowadzonych w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Resort Przemysława Czarnka powołał grupy robocze, które mają dyskutować nad poszczególnymi rozwiązaniami przedstawionymi przez ministerstwo edukacji w połowie maja br. W piątek o godz. 11.00 ruszyła kolejna tura rozmów w podzespole ds. awansu zawodowego i oceny pracy, a także ds. odbiurokratyzowania edukacji.

Według Krzysztofa Baszczyńskiego, wiceprezesa ZG ZNP, dotychczasowe rozmowy w MEiN “przypominają farsę”. Przedstawiciele MEiN nawet nie chcą dyskutować o propozycjach zgłaszanych przez partnerów społecznych. Odmawiają też ujawniania swoich pomysłów przed posiedzeniami grup roboczych tak, aby przedstawiciele związków zawodowych i korporacji samorządowych mogli wcześniej je przeanalizować i wypracować swoje stanowisko.

MEiN chce podnieść pensum nawet o 4 godziny. ZNP nie weźmie udziału w kolejnej turze rozmów

Krzysztof Baszczyński poinformował 16 czerwca w „Głosie”, że Związek nie zamierza brać udział w kolejnych spotkaniach. Dlatego dziś przedstawicielki ZNP – Elżbieta Markowska i Edyta Książek – jedynie wygłosiły w MEiN krótkie oświadczenie i wyszły ze spotkania.

Co znalazło się w oświadczeniu? „Związek Nauczycielstwa Polskiego z dezaprobatą odbiera tryb prac i stopień przygotowania Ministerstwa Edukacji i Nauki do wznowionych – po niemal rocznej przerwie – rozmów Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty” – czytamy w dokumencie.

Związek przypomniał, że już 18 maja br. przedstawiciele ZNP na posiedzeniu Zespołu skrytykowali propozycje Przemysława Czarnka dotyczące zmian w Karcie Nauczyciela. Chodzi przede wszystkim o podniesienie pensum o 2-4 godziny, nowy system wynagradzania, nowy sposób naliczania zfśs i dodatku wiejskiego, a także likwidacji średnich wynagrodzeń i tzw. dodatku na start.

Podwyżki kosztem pensum i dodatków. Jakie plany wobec nauczycieli ma MEiN?

„To na tym spotkaniu przedstawiciel ZNP wyraźnie wyartykułował wolę rozmów, uzależniając je od spraw budżetowych i opracowania modelu wzrostu wynagrodzeń opartego o średnie wynagrodzenie w gospodarce, a nie jak zaproponowano – minimalnego wynagrodzenia” – podkreślił Związek.

ZNP wystąpił też do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o odmrożenie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej zakładającej wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa. Ponadto zapowiedział zgłoszenie inicjatywy obywatelskiej, która powiąże nauczycielskie wynagrodzenia z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Wniosek ZNP o wznowienie prac nad projektem „Pensje nauczycieli z budżetu”

„10 czerwca 2021 roku podczas prac podzespołu ds. awansu zawodowego nauczycieli przedstawiciele ZNP oświadczyli, iż do czasu przedstawienia przez rząd założeń budżetu, a także innego sposobu kształtowania wynagrodzeń – Związek Nauczycielstwa Polskiego uczestniczyć będzie w rozmowach tylko w charakterze obserwatora” – czytamy w oświadczeniu ZNP.

Na kolejnym posiedzeniu podzespołu w sprawie czasu pracy i wynagrodzeń przedstawiciele ZNP ponowili swoje stanowisko z 18 maja 2021 roku.

Niestety, ministerstwo edukacji jest głuche na wszelkie argumenty padające ze strony partnerów społecznych. „Nowe okoliczności wynikające z planowanej na 18 czerwca kolejnej tury rozmów – tym razem w sprawie oceny pracy i odbiurokratyzowania szkoły – upoważniają ZNP do decyzji o nieuczestniczeniu w spotkaniu” – zapowiedział Związek.

I dalej: „Domagamy się poważnego traktowania partnerów społecznych i odstąpienia od pozorowanych konsultacji”.

Ostateczna decyzja o dalszym udziale przedstawicieli ZNP w pracach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty ma zapaść 21 czerwca br. podczas posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego ZNP.

Komunikat ZNP jest dostępny TUTAJ:

https://znp.edu.pl/status-zawodowy-oswiadczenie-znp-o-nieuczestniczeniu-w-rozmowach-z-mein-18-06-2021-r/

Ile zyska nauczyciel na zmianach proponowanych przez ZNP, a ile na zmianach MEiN? Mamy symulację

(PS, GN)