ZNP: Ogłaszamy pogotowie protestacyjne

Wprowadzenie pogotowia protestacyjnego we wszystkich ogniwach związkowych – tak Prezydium ZG ZNP odpowiedziało na wynik wczorajszych rozmów w MEiN na temat nauczycielskich wynagrodzeń.