ZNP: Ogłaszamy pogotowie protestacyjne

Wprowadzenie pogotowia protestacyjnego we wszystkich ogniwach związkowych – tak Prezydium ZG ZNP odpowiedziało na wynik wczorajszych rozmów w MEiN na temat nauczycielskich wynagrodzeń.

Prezydium ZG ZNP przyjęło dziś uchwałę “w sprawie ogłoszenia pogotowia protestacyjnego”.

Jak mówi uchwała, Związek w najbliższym czasie zorganizuje i przeprowadzi “ogólnopolską akcję informacyjną mającą na celu poinformowanie społeczeństwa o narastających problemach systemu edukacji”.

W uchwale znalazł się także punkt wprowadzający w strukturach ZNP pogotowie protestacyjne:

“Ogłosić pogotowie protestacyjne we wszystkich ogniwach organizacyjnych Związku obejmujące m. in. oflagowanie i oplakatowanie zakładów pracy”.

Związek wystąpi ponadto do “reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z propozycją powołania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego”.

To odpowiedź ZNP na wczorajsze rozmowy o wynagrodzeniach w oświacie w ramach ministerialnego Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Ministerstwo zaproponowało podwyższenie od 1 stycznia 2023 r. kwoty bazowej dla nauczycieli o 13,8 proc. – z 3537 zł obecnie do 4025 zł. Według resortu Przemysława Czarnka, pozwoli to na podwyżki w oświacie rzędu 9 proc. Czemu nie więcej? Nowa kwota bazowa prawdopodobnie “skonsumuje” podwyżki, jakie otrzymają od 1 września br. nauczyciele stażyści i kontraktowi (8-10 proc.).

Propozycja Czarnka dla nauczycieli: 9 proc. od 1 stycznia 2023 r.

Po podwyżce 9 proc. od 1 stycznia 2023 r. średnie wynagrodzenie wynosiłoby więc w przypadku:
* nauczyciela początkującego – 4 831,04 zł (czyli o 399 zł więcej niż to będzie od 1 września br.)
* nauczyciela mianowanego – 5 797,25 zł (czyli o 479 zł więcej)
* nauczyciela dyplomowanego – 7 407,60 zł (czyli o 612 zł więcej)

Wszystkie kwoty brutto.

Podwyżka 9 proc. od 1 stycznia 2023 r. nie zrekompensuje nauczycielom rekordowej, wynoszącej w lipcu aż 15,6 proc. inflacji. W przyszłym roku można się spodziewać, że inflacja utrzyma się na podobnym, a może nawet wyższym poziomie.

Przypomnijmy – ZNP oraz Forum Związków Zawodowych wspólnie domagają się 20-procentowych podwyżek od 1 września br.

– Pan minister przedstawił nam propozycje rozwiązań dotyczących roku 2023. Oczywiście wysłuchaliśmy ich. Chcemy rozmawiać z premierem. Z ministrem już bowiem nie ma o czym rozmawiać. Mamy jak zdarta płyta powtarzać ciągle ten sam postulat? – podsumował wczorajsze rozmowy Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP. – Sprawę traktujemy jako bardzo poważną. Z propozycji wynika, że pan minister nie rozumie problemów, o których rozmawiamy co najmniej od stycznia br. – dodał.

O tym, jak ważne jest przeprowadzenie akcji wyjaśniającej społeczeństwu sytuację płacową w oświacie świadczy fakt, że przedstawiciele MEiN już od dzisiejszego poranka rozpoczęli akcję dezinformowania opinii publicznej w sprawie wynagrodzeń nauczycieli. Dariusz Piontkowski był dziś gościem radiowej Jedynki. W “Rozmowie Dnia” został zapytany o wysokość wynagrodzenia nauczyciela z 10-letnim stażem. W odpowiedzi wiceszef MEiN podał opinii publicznej zadziwiające kwoty nauczycielskich zarobków.

– Nauczyciel w stopniu nauczyciela dyplomowanego, czy najwyższym w awansie zawodowym, jego wynagrodzenie średnie z wszystkimi dodatkami to przeciętnie 6800-6900 zł “na rękę”. Jeśli ma nadgodziny, jego wynagrodzenie może być wyższe – wypalił Piontkowski.

Ile zarabia nauczyciel? Według wiceszefa MEiN… 6800-6900 zł “na rękę”

Wiceminister popuścił wodze fantazji także wypowiadając się na temat zarobków młodych nauczycieli. – Nauczyciel rozpoczynający pracę ma ponad 4000 zł, to nie jest dużo, ale ten zawód daje perspektywę awansu także finansowego i ma pewne zalety, o których wszyscy mówią, chociażby 2-miesięczne wakacje – oświadczył wiceszef MEiN.

Poniżej znajduje się pełna treść uchwały Prezydium ZG ZNP:

Uchwała nr 22/2022 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 24.08.2022 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia protestacyjnego

Działając w oparciu o § 4 uchwały Zarządu Głównego ZNP z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie kontynuowania przez Związek Nauczycielstwa Polskiego działań na rzecz oświaty i wychowania oraz podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela Prezydium ZG ZNP postanawia:

§ 1

Zorganizować i przeprowadzić ogólnopolską akcję informacyjną mającą na celu poinformowanie społeczeństwa o narastających problemach systemu edukacji.

§ 2

Ogłosić pogotowie protestacyjne we wszystkich ogniwach organizacyjnych Związku obejmujące m. in. oflagowanie i oplakatowanie zakładów pracy.

§ 3

Wystąpić do reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z propozycją powołania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego.

za Prezydium Zarządu Głównego ZNP

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

(PS, GN)