ZNP: Planowane zmiany w szkolnictwie specjalnym mogą zakończyć się katastrofą

ZNP domaga się wstrzymania prac nad rządowym projektem zmian w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Według Związku, okres pandemii jest najgorszym z możliwych do wdrażaniu proponowanych rozwiązań, a kolejna reforma fundowana szkołom może zakończyć się katastrofą.