ZNP: Polski Ład a zaniżone wynagrodzenia pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

ZNP wydał  komunikat w sprawie zaniżonych wynagrodzeń nauczycieli po wejściu w życie tzw. Polskiego Ładu. Wcześniej, 5 stycznia br., Związek wystąpił do premiera z wnioskiem o pilne wprowadzenie rozwiązań, które zniwelują negatywne skutki Polskiego Ładu. Komunikat publikujemy w całości.