ZNP: Polski Ład a zaniżone wynagrodzenia pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

ZNP wydał  komunikat w sprawie zaniżonych wynagrodzeń nauczycieli po wejściu w życie tzw. Polskiego Ładu. Wcześniej, 5 stycznia br., Związek wystąpił do premiera z wnioskiem o pilne wprowadzenie rozwiązań, które zniwelują negatywne skutki Polskiego Ładu. Komunikat publikujemy w całości.

Polski Ład a zaniżone wynagrodzenia pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowych – informacja.

Z dniem 1.01.2022 r. weszły zmiany w tzw. Polskim Ładzie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Wskutek tych zmian:

  1. kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł,
  2. składka zdrowotna wynosi 9% i nie jest odliczana od podatku (w 2021 r. odliczeniu podlegała składka w wysokości 7,75% podstawy wymiaru),
  3. II próg podatkowy został ustalony na poziomie 120 tys. zł. (do wysokości tego dochodu stawka podatkowa wynosi 17 proc., a nadwyżka jest opodatkowana stawką 32 proc.),
  4. wprowadzono tzw. ulgę dla klasy średniej,
  5. kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek wynosi 425 zł miesięcznie (w roku 2021 było to 43,76 zł miesięcznie),
  6. pracodawca może zmniejszać zaliczki na podatek o 425 zł miesięcznie tylko i wyłącznie tym pracownikom, którzy złożyli mu oświadczenie PIT-2 (oświadczenia takie złożone u pracodawcy obowiązuje bezterminowo, a więc nie ma potrzeby składać go corocznie, przy czym może być ono złożone tylko i wyłącznie u jednego pracodawcy).

Połączenie ograniczenia możliwości zmniejszania zaliczki na podatek tylko i wyłącznie do jednego stosunku pracy z pozbawieniem pracowników przez tzw. Polski Ład prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku zaskutkowało tym, iż wynagrodzenia wypłacone przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe na początku stycznia 2022 r. były niższe od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie w odniesieniu do wynagrodzeń z grudnia 2021 r. Niższe wynagrodzenie otrzymali również ci pracownicy systemu oświaty, którzy w ogóle nie złożyli oświadczenia PIT-2.

W reakcji na zaistniałą sytuację w dniu 5 stycznia br. Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o pilne wprowadzenie rozwiązań, które zniwelują ww. negatywne skutki Polskiego Ładu. Jeszcze tego samego dnia wniosek ten został przekazany Ministrowi Finansów.

7.01.2022 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. poz. 28), które ma zagwarantować nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym wyrównanie zaniżonych wynagrodzeń oraz umożliwić wypłatę tych wynagrodzeń w kolejnych miesiącach bez konieczności odprowadzania zawyżonych względem 2021 r. zaliczek na podatek dochodowy.

Ze szczegółowymi wyjaśnieniami dotyczącymi ww. kwestii można zapoznać się na Portalu Podatkowym prowadzonym przez Ministerstwo Finansów w następujących zakładkach:

https://www.podatki.gov.pl/media/7520/polski-lad-przewodnik-dla-podatnika.pdf

https://www.podatki.gov.pl/media/7526/polski-lad-przewodnik_pit-2.pdf

https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/nowe-zasady-rozliczania-zaliczek/

(GN)

ZNP domaga się od premiera wprowadzenia rozwiązań chroniących pensje nauczycieli przed skutkami Polskiego Ładu