ZNP: Pracownicy przedszkoli i podstawówek nie czują się bezpiecznie. Rząd ich lekceważy

Dlaczego rząd w swoich decyzjach dotyczących obostrzeń pominął 400 tys. nauczycieli i pracowników oświaty oraz prawie 4 mln uczniów z przedszkoli i szkół podstawowych? – zaalarmował ZNP. Według Związku, prawo do przejścia na tryb kształcenia zdalny lub hybrydowy powinny mieć także szkoły i placówki, w których kształcą się najmłodsze dzieci