ZNP: W budżecie brakuje pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli. Wynagrodzenia zostały zamrożone na kolejny rok

W projekcie budżetu państwa na 2022 r. kwota bazowa nauczycieli pozostała na poziomie z 2020 i 2021 r. Co oznacza, że rząd nie przewiduje podwyżek w oświacie w przyszłym roku. Dlatego ZNP negatywnie zaopiniował tę część projektu