ZNP w Łodzi zebrał ponad 5 tysięcy podpisów pod petycją przeciwko likwidacji ponadzakładowego układu zbiorowego pracy

Okręg Łódzki ZNP poinformował, że zakończyła się zbiórka podpisów pod petycją „Stop likwidacji Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych w Łodzi”. Petycję podpisało w sumie 5156 osób. Zebrane podpisy zostaną przekazane do Urzędu Miasta Łodzi.