ZNP w Łodzi zebrał ponad 5 tysięcy podpisów pod petycją przeciwko likwidacji ponadzakładowego układu zbiorowego pracy

Okręg Łódzki ZNP poinformował, że zakończyła się zbiórka podpisów pod petycją „Stop likwidacji Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych w Łodzi”. Petycję podpisało w sumie 5156 osób. Zebrane podpisy zostaną przekazane do Urzędu Miasta Łodzi.

– Petycja została utworzona 1 czerwca br. na stronie petycjaonline.com przez Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP. Zebrane podpisy zostaną przekazane do Urzędu Miasta Łodzi – poinformował Głos Nauczycielski Marek Ćwiek, prezes Okręgu Łódzkiego ZNP. – Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy poparli nasz protest! – dodał.

Okręg Łódzki ZNP zamieścił w swojej informacji kilka komentarzy jakie pojawiły się pod petycją:

>> “Zależy mi na dobrze funkcjonujących placówkach oświatowych w Łodzi oraz zaangażowaniu w pracę zmotywowanych pracowników administracji i obsługi”;

>> “Nie zgadzam się na likwidację układu. W Łodzi już dawno zredukowano do minimum etaty administracyjno-obsługowe. W ramach jednego etatu pełnimy wiele funkcji”;

>> “Podpisuję ponieważ jestem pracownikiem administracji, któremu po 7 latach pracy jest trudno uzyskać podwyżkę, która byłaby czymś więcej niż tylko równaniem do płacy minimalnej. Mimo wyższego wykształcenia i podwyższania kwalifikacji moja pensja od lat oscyluje w granicach płacy minimalnej, więc trudno mi nazwać regulaminową pensję przywilejem”;

>> “Wymagania coraz większe, rąk do pracy coraz mniej, a jeszcze chcą pieniądze zabierać. Za chwilę nie będzie obsługi i administracji w szkołach. Kto wtedy sprzątnie, naprawi, ugotuje i ogarnie coraz większą papierologię”;

>> “Wymagania wciąż rosną, obowiązków wciąż przybywa a w zamian otrzymamy niższe wynagrodzenia i pozbawienie wielu uprawnień”;

>> “Wypowiedzenie układu uważam za decyzję krzywdzącą pracowników niepedagogicznych i wpływającą na pogorszenie i utrudnienie funkcjonowania szkół”;

>> “Niestety, zarobki w szkole zawsze były niskie, ale spora część pracowników pracuje tu z powodu misji. Jednak jeśli moja pensja nie pozwoli mi zachować nawet najniższego poziomu życia będę musiała zmienić pracę”;

>> “Nie zgadzam się na obniżanie pensji pracownikom najmniej zarabiającym! Nie zgadzam się na oszczędności, które obniżą jakość obsługi w łódzkich szkołach. Jako rodzic protestuje przeciwko wyzyskowi pracowników oświaty”;

>> “Pracownikom należy się godna płaca”;

>> “Nie zgadzam się z takim traktowaniem ludzi i szukaniu oszczędności ich kosztem. Tym bardziej, że miasto ma inne możliwości oszczędzania”;

>> “Prawa pracownicze są gwarantem równowagi i stabilizacji w gospodarce”;

>> “Podpisuję, bo likwidacja układu pogorszy standard życia mojej rodziny”.

Informujemy, iż zakończyła się zbiórka podpisów pod petycją STOP LIKWIDACJI PONADZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY DLA…

Opublikowany przez Okręg Łódzki ZNP Wtorek, 7 lipca 2020

 

Przypomnijmy, że w dniu 7 maja 2020 r. Miasto Łódź podjęło decyzję o jednostronnym wypowiedzeniu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.

„Konsekwencją takiej decyzji może być przede wszystkim istotne obniżenie wynagrodzeń ponad 4 tys. pracowników niepedagogicznych. Chodzi nawet o 500 zł miesięcznie. Poza tym stracą oni świadczenia socjalne, które są wymienione w układzie” – tłumaczył w rozmowie z Głosem Marek Ćwiek, prezes Okręgu Łódzkiego ZNP.

(JK, GN)

M. Ćwiek: Łódź wypowiedziała ponadzakładowy układ zbiorowy pracy; pracownicy niepedagogiczni mogą stracić nawet po 500 złotych