MEN oskarżyło nauczycieli. ZNP domaga się ujawnienia korespondencji w tej sprawie. „Minister nie jest organem, który ma prawo nakładać kary dyscyplinarne”.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do szefa MEN Przemysława Czarnka o udostępnienie urzędowej korespondencji, z której miałoby wynikać, że nauczyciele namawiali uczniów do udziału w manifestacjach ulicznych oraz sami brali udział w takich zgromadzeniach. Związek zwrócił się o to na podstawie art. 14. ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.