ZNP z FZZ o wspólnej strategii po telewizyjnym odwołaniu negocjacji przez szefa MEiN. Oświatowa „Solidarność” nie przyszła

We wtorek doszło do kolejnego spotkania  oświatowych związków zawodowych biorących udział w negocjacjach z MEiN. Przedstawiciele ZNP i FZZ (bez oświatowej Solidarności, która nie pojawiła się) rozmawiali o wspólnej strategii i planie działań po telewizyjnym odwołaniu negocjacji przez ministra.