ZNP z FZZ o wspólnej strategii po telewizyjnym odwołaniu negocjacji przez szefa MEiN. Oświatowa „Solidarność” nie przyszła

We wtorek doszło do kolejnego spotkania  oświatowych związków zawodowych biorących udział w negocjacjach z MEiN. Przedstawiciele ZNP i FZZ (bez oświatowej Solidarności, która nie pojawiła się) rozmawiali o wspólnej strategii i planie działań po telewizyjnym odwołaniu negocjacji przez ministra.

Było to kolejne spotkanie po podpisaniu 13 października br. – przez przedstawicieli Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, WZZ „Forum – Oświata” i Związku Nauczycielstwa Polskiego – stanowiska mówiącego o:

>> odrzuceniu propozycji MEiN z 21.09.2021

>> i wspólnym uzgadnianiu działań na rzecz realizacji postulatów (powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce oraz przywrócenia nauczycielom uprawnień do emerytur na zasadach określonych w art. 88 Karty Nauczyciela).

Oświatowe związki we wspólnym stanowisku odrzuciły propozycje MEiN dotyczące zmian w pragmatyce zawodowej

W spotkaniu 16 listopada wzięli udział przedstawiciele ZNP i FZZ. Oświatowa „Solidarność” – mimo zaproszenia – nie pojawiła się na wspólnym spotkaniu związków zawodowych.

Dzień wcześniej przedstawiciele „Solidarności” wzięli jednak udział w spotkaniu nt. wynagrodzeń nauczycieli z prezydentem, premierem oraz szefem MEiN. 

Minister Przemysław Czarnek wieczorem w wywiadzie telewizyjnym odwołał zaplanowane wcześniej ze wszystkimi związkami zawodowymi negocjacje w czwartek, 18 listopada.

Pełny komunikat ZNP po spotkaniu z FZZ znajduje się tutaj.

(JK, GN)

ZNP domaga się od MEiN pilnego przedstawienia harmonogramu rozmów na temat wynagrodzeń nauczycieli

We wtorek doszło do kolejnego spotkania oświatowych związków zawodowych