Oświatowe związki we wspólnym stanowisku odrzuciły propozycje MEiN dotyczące zmian w pragmatyce zawodowej

Przedstawiciele ZNP, Forum Związków Zawodowych i oświatowej „Solidarności” we wspólnym stanowisku zdecydowanie odrzucili propozycje MEiN dotyczące zmian w pragmatyce nauczycielskiej.

Związki domagają się powiązania wysokości minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej oraz przywrócenia nauczycielskich uprawnień do emerytur na zasadach określonych w art. 88 Karty Nauczyciela. Jednocześnie strony zadeklarowały „wspólne działania na rzecz odrzucenia propozycji resortu edukacji z 21 września 2021 i realizacji wyżej wymienionych postulatów”.

Takie są efekty środowych rozmów w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, w których uczestniczyli: ze strony Związku Nauczycielstwa Polskiego – prezes Sławomir Broniarz, wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz wiceprezes ZG ZNP Grzegorz Gruchlik; ze strony oświatowej „Solidarności” Monika Ćwiklińska, rzeczniczka oświatowej „S” i Andrzej Piegutkowski, a ze strony WZZ Forum – Oświata Sławomir Wittkowicz, Barbara Bielicka, Katarzyna Strzelecka i Tomasz Szymankiewicz.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu prezes ZNP Sławomir Broniarz wystosował zaproszenie do Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i do Forum Związków Zawodowych o spotkanie 13 października br. i wypracowanie wspólnego, jednolitego stanowiska wobec propozycji Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczących zmian m.in. w czasie pracy i w wynagrodzeniu nauczycieli.

Było to już kolejne takie zaproszenie ze strony ZNP. Od początku chęć rozmów i gotowość do współpracy deklarowali przedstawiciele WZZ Forum – Oświata. Oświatowa „Solidarność” nie na nie odpowiadała. Do środy.

– Wybieramy się jako związek. Nie wiem jeszcze, czy będę osobiście, ale nasi przedstawiciele tam będą. Bo nie chcemy sobie zaprzepaścić możliwości wspólnej akcji protestacyjnej – stwierdził w rozmowie z Portalsamorzadowy.pl Ryszard Proksa, przewodniczący oświatowej „S”. Dodał jednocześnie, że „światopoglądowo różni nas bardzo dużo”.

W połowie września br. na posiedzeniu Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przedstawił propozycje zmian w Karcie Nauczyciela, dotyczące m.in. wydłużenia pensum do 22 godzin i wprowadzenia ośmiu godzin pracy na rzecz szkoły. W propozycjach znalazły się także zmiany likwidujące, ograniczające lub zamrażające szereg nauczycielskich dodatków i świadczeń (m.in. obcięcie odpisu na zfśs o połowę, likwidacja świadczenia urlopowego dla nauczycieli). MEiN zaproponowało także zmiany w wynagrodzeniach. Resort chce m.in. wprowadzić kategorię przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli, która jest jednak zbliżona do istniejącego już dziś średniego wynagrodzenia zapisanego w KN i nie realizuje postulatu ZNP powiązania płac nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej (według wskaźników podawanych przez GUS).

Propozycje MEiN odrzuciły w całości wszystkie trzy oświatowe związki. Związek Nauczycielstwa Polskiego na znak protestu zorganizował w sobotę 9 października manifestację w Warszawie. Swoje opinie na temat propozycji MEiN związki przekazały do resortu edukacji i nauki. Kolejne posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty ma się odbyć 22 października.

Wszystkie trzy centrale związkowe są przeciwne zwiększeniu pensum oraz wprowadzeniu ośmiu tzw. godzin dostępności nauczyciela (czyli godzin pracy na rzecz szkoły – nowych godzin karcianych). Opowiadają się za powiązaniem wynagrodzenia nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

ZNP ma gotowy projekt ustawy dotyczący ustalania wysokości wynagrodzeń nauczycielskich proporcjonalnie do przeciętnego wynagrodzenia według GUS. Związek zbiera podpisy pod projektem w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej – dokument ma trafić do Sejmu (to już druga zbiórka podpisów, poprzednia została przerwana z powodu pandemii COVID-19 i lockdownu).

Sławomir Broniarz, prezes ZNP, dla Głosu:

– Nie wiem dlaczego na dzisiejszym spotkaniu nie było przewodniczącego Proksy. Zakładam jednak, ze uczestniczący w rozmowach przedstawiciele „Solidarności” nie występowali tylko we własnym imieniu, ale w imieniu swojego związku. Spotkanie upłynęło w roboczej, życzliwej atmosferze. Strony ustaliły, że będziemy konsultować, uzgadniać wspólne działania dotyczące zmian w pragmatyce zawodowej, które forsuje MEiN. Kolejne spotkanie jest przewidziane na 22 października.

(JK, GN)

Opinia ZNP do zmian w Karcie: To rozwiązania skrajnie niekorzystne. Czekają nas zwolnienia i oszczędności

Dziś protest nauczycieli pod siedzibą MEiN. “Dość arogancji i poniżania!”. Petycja uczestników protestu

Apel oddolnych ruchów obywatelskich ws. współpracy oświatowych związków. Jest odpowiedź ZNP