ZNP domaga się od MEiN pilnego przedstawienia harmonogramu rozmów na temat wynagrodzeń nauczycieli

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do MEiN o pilne przedstawienie harmonogramu dalszych prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty i pyta o zaplanowane na czwartek, 18 listopada kolejne spotkanie negocjacyjne. Szef MEiN Przemysław Czarnek w wywiadzie dla telewizji Polsat oświadczył bowiem, że w planowanym terminie nie dojdzie do tego spotkania. MEiN chce „w pierwszej kolejności” rozmawiać z oświatową „Solidarnością”.

„Ponadto, w pilnym trybie żądamy udzielenia jednoznacznej odpowiedzi – czy Minister Edukacji i Nauki zamierza wywiązać się ze złożonej deklaracji dotyczącej ustalenia terminu spotkania trzech central związkowych z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie realizacji podstawowego postulatu wszystkich związków zawodowych uczestniczących w pracach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty? Przypominamy, że postulat ten dotyczy systemu wynagradzania nauczycieli powiązanego ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce” – wskazuje ZNP w liście do szefa MEiN Przemysława Czarnka. 

„Jednocześnie oczekujemy udzielenia odpowiedzi, czy aktualne jest spotkanie przedstawicieli central związkowych z Ministrem Edukacji i Nauki 18 listopada? Nasze pytania i wątpliwości podyktowane są wystąpieniem Ministra Edukacji i Nauki w programie Polsat News >>Gość Wydarzeń<<, w którym podkreślił, że >>warunki uzgodnione z nauczycielską „S” będą dopiero potem konsultowane ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego” – czytamy. 

Czarnek w „Gościu Wydarzeń” (Polsat) powiedział w poniedziałek wieczorem, że MEiN o systemie wynagradzania będziemy rozmawiać w pierwszej kolejności z „Solidarnością”. Dlaczego? Bo „S” podpisała w 2019 r. porozumienie z rządem. 

Szef MEiN zapowiedział, że 18 listopada – wbrew wcześniejszym zapowiedziom – nie będzie kolejnej tury rozmów zespołu ds. statusu zawodowego, bo w tym dniu ma obradować Rada Gabinetowa pod przewodem prezydenta Andrzeja Dudy. . 

Rozmowy ze związkami mają się odbywać w kolejnym tygodniu, ale – jak zastrzegł minister – najpierw z „S”. A dopiero potem wynik tych rozmów zostanie przedstawiony innym związkom.

Dzisiaj o godz. 11.00 w siedzibie ZNP rozpoczęło się zaplanowane spotkanie związków zawodowych, podczas którego omawiana będzie wspólna strategia strony społecznej. 

Na to spotkanie (kolejne po podpisaniu przez trzy związki zawodowe deklaracji o współdziałaniu) zostali zaproszeni przedstawiciele FZZ i oświatowej „Solidarności”. Tylko Forum potwierdziło swój udział.

(JK, GN)

Prezydent rozmawiał z premierem, szefem MEiN oraz delegacją „S” na temat wynagrodzeń nauczycieli. ZNP oraz FZZ nie zaproszono