ZNP zgłosi dziś w Senacie poprawki do budżetu na 2021 r. zakładające wzrost nakładów na oświatę i na wynagrodzenia nauczycieli

Podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych dotyczącego projektu ustawy budżetowej na 2021 rok w imieniu ZNP zostaną zgłoszone poprawki dotyczące zwiększenia środków finansowych na fundusz świadczeń socjalnych, fundusz nagród i doskonalenia nauczycieli, które Sejm wcześniej zmniejszył, a także projekt zapisu dotyczący wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w przyszłym roku.