ZNP zgłosi dziś w Senacie poprawki do budżetu na 2021 r. zakładające wzrost nakładów na oświatę i na wynagrodzenia nauczycieli

Podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych dotyczącego projektu ustawy budżetowej na 2021 rok w imieniu ZNP zostaną zgłoszone poprawki dotyczące zwiększenia środków finansowych na fundusz świadczeń socjalnych, fundusz nagród i doskonalenia nauczycieli, które Sejm wcześniej zmniejszył, a także projekt zapisu dotyczący wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w przyszłym roku.

W budżecie państwa na 2021 r. rząd nie zabezpieczył żadnych pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli – ostrzegł ZNP w opinii do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok.

Zgodnie z projektem, w 2021 r. subwencja oświatowa, z której samorządy wypłacają nauczycielom wynagrodzenia, wzrośnie z 49,8 do nieco ponad 52 mld zł, czyli o 4,4 proc. Dodatkowe pieniądze wystarczą jedynie na sfinansowanie przechodzących na następny rok kosztów tegorocznej, wrześniowej podwyżki.

Kluczowa dla nauczycielskich wynagrodzeń jest zapisana w projekcie budżetu kwota bazowa dla nauczycieli. To na jej podstawie oblicza się wynagrodzenie przysługujące nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Tymczasem zgodnie z rządowym projektem, kwota bazowa ma wynieść w 2021 r. 3537,80 zł, czyli ma pozostać na tym samym poziomie, co obecnie.

Wniosek z tego jeden – rząd nie zabezpieczył w budżecie środków na jakiekolwiek podwyżki dla nauczycieli. ZNP wytknął też, że rząd zamierza w 2021 r. oszczędzić na nauczycielach 449,6 mln zł poprzez zamrożenie funduszu socjalnego nauczycieli na poziomie ze stycznia 2018 r.

Kolejne 460 mln zł rząd zaoszczędzi na nauczycielach poprzez m.in. ograniczenie wydatków na doskonalenie zawodowe, czy nagrody dla nauczycieli. Planowane wydatki na oświatę mają wynieść w przyszłym roku 2,42 proc. produktu krajowego brutto (PKB), co oznacza śladowy wzrost o jedyne 0,12 punktu procentowego.

“Mamy więc do czynienia z utrzymaniem wieloletniej stagnacji w zakresie udziału wydatków na oświatę w relacji do PKB” – ocenił Związek. W 2020 r. wydatki na oświatę i wychowanie to 2,3 proc. PKB, a w 2019 r. – 2,39 proc.

ZNP zamierza walczyć w Senacie o większe nakłady na oświatę. Będzie forsował poprawki dotyczące:

>> zwiększenia środków finansowych na fundusz świadczeń socjalnych, fundusz nagród i doskonalenia nauczycieli (które Sejm wcześniej zmniejszył),

>> a także zgłosi projekt zapisu dotyczący wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w przyszłym roku

Bieżące transmisje z obrad Senatu są dostępne tutaj.

(JK, GN)

Fot: Senat/Facebook

ZNP zgłosi poprawki do budżetu na przyszły rok. „Walczymy o podwyżki dla nauczycieli w Senacie”

ZNP: W przyszłorocznym budżecie brakuje pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli!