ZNP zgłosi poprawki do budżetu na przyszły rok. „Walczymy o podwyżki dla nauczycieli w Senacie”

W czwartek, 10 grudnia  odbędzie się w Senacie posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych dotyczące projektu ustawy budżetowej na 2021 rok. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada, że podczas posiedzenia senackiej komisji w imieniu Związku zostaną zgłoszone ważne dla środowiska oświatowego poprawki.

ZNP poinformował na swojej stronie internetowej, że zgłosi poprawki dotyczące:

>> zwiększenia środków finansowych na fundusz świadczeń socjalnych, fundusz nagród i doskonalenia nauczycieli (które Sejm wcześniej zmniejszył),

>> a także zgłosi projekt zapisu dotyczący wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w przyszłym roku!

Przypomnijmy, że w budżecie państwa na 2021 r. rząd nie zabezpieczył żadnych pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli. Alarmowaliśmy o tym w opinii do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok.

Zgodnie z projektem, w 2021 r. subwencja oświatowa, z której samorządy wypłacają nauczycielom wynagrodzenia, wzrośnie z 49,8 do nieco ponad 52 mld zł, czyli o 4,4 proc. Dodatkowe pieniądze wystarczą jedynie na sfinansowanie przechodzących na następny rok kosztów tegorocznej, wrześniowej podwyżki.

Kluczowa dla nauczycielskich wynagrodzeń jest zapisana w projekcie budżetu kwota bazowa dla nauczycieli. To na jej podstawie oblicza się wynagrodzenie przysługujące nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Zgodnie z rządowym projektem, kwota bazowa ma wynieść w 2021 r. 3537,80 zł, czyli ma być na tym samym poziomie, co obecnie.

Więcej można przeczytać tutaj.

(JK, GN)

ZNP: W przyszłorocznym budżecie brakuje pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli!

 

Rząd przyjął projekt budżetu na 2021 r. Nauczyciele zostaną uderzeni po kieszeni

 

Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową i zmiany w dyscyplinarkach

Prawie pół miliarda złotych oszczędzą na nauczycielach! ZNP o projekcie ustawy okołobudżetowej: Opinia negatywna