ZNP złożył w Sejmie projekt inicjatywy obywatelskiej ws. powiązania płac nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem

ZNP złożył do marszałka Sejmu projekt inicjatywy obywatelskiej, dotyczący powiązania płacy nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju – poinformował Głos prezes Związku Sławomir Broniarz. Po rejestracji komitetu inicjatywy ustawodawczej przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek komitet będzie miał trzy miesiące na zebranie minimum 100 tys. podpisów. Akcja rozpocznie się od września po powrocie nauczycieli do szkół.