(13.02) Kolejne porozumienie między związkami

Oddział ZNP w Chorzowie i Międzyzakładowa Komisja NSZZ “Solidarność” Pracowników Oświaty w Chorzowie podpisały porozumienie o współpracy. To już kolejna tego typu inicjatywa

Obie organizacje mają – zgodnie z porozumiem – wspólnie reprezentować interesy pracownicze. “Brawo! Wcześniej, do podobnego porozumienia doszło w kilku innych miastach m.in. w Poznaniu, Inowrocławiu, Kruszwicy i Toruniu!” – czytamy w komunikacie ZNP.

Najgłośniejszym przypadkiem było dotąd porozumienie z 29 stycznia br. między Oddziałem ZNP w Poznaniu a Organizacją Międzyzakładową NSZZ “Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska w sprawie “wystąpienia do pracodawców z żądaniami pracowniczymi”.

Warto zaznaczyć, że centrala “Solidarności” sprzeciwia się jakiejkolwiek współpracy między swoimi ogniwami a ZNP. 5 lutego br. szef “S” Piotr Duda skrytykował podejmowaną przez niektóre struktury związkowe “S” współpracę z ZNP i zakazał podejmowania jakichkolwiek tego typu inicjatyw.

1 lutego br. ZNP i Forum Związków Zawodowych zaapelowały natomiast do oświatowej “Solidarności” o współpracę podczas organizacji nauczycielskiego protestu. „W związku z wydanym przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ >>Solidarność<< komunikatem z 29 stycznia 2019 r. dotyczącym między innymi rozpoczęcia procedur wejścia w spór zbiorowy na poziomie placówek oświatowych, Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych zwracają się do kierownictwa oświatowej >>Solidarności<< o podjęcie wspólnych działań na rzecz realizacji żądań związków zawodowych w zakresie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2019 roku” – takie pismo do przewodniczącego KSOiW „Solidarności” Ryszarda Proksy skierował prezes ZNP Sławomir Broniarz

“Z zadowoleniem przyjmujemy fakt podejmowania przez regionalne struktury oświatowej >>Solidarności<< decyzji o wspólnym działaniu związków zawodowych. Jest to sygnał do rozpoczęcia współpracy również na poziomie centralnym. Czekamy na podjęcie przez kierownictwo oświatowej >>Solidarności<< decyzji w tej sprawie” – czytamy w liście.

(PS, GN)