(14.02) Co dalej z protestem? ZNP odpowiada

Obecnie w ramach sporu zbiorowego trwają rokowania i mediacje. Dopiero po ewentualnym braku porozumienia będzie można przystąpić do przygotowań do strajku – poinformował Związek Nauczycielstwa Polskiego

Związek Nauczycielstwa Polskiego wszczął procedury sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami, przedszkolami i placówkami objętymi działaniem ZNP, czyli tam, gdzie choć jedna osoba należy do ZNP.

“Obecnie spór zbiorowy jest na etapie rokowań lub mediacji, w zależności od tego, kiedy oddział złożył pracodawcy pismo inicjujące spór (tj. żądanie podwyższenia o 1000 zł wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników szkół, przedszkoli i placówek). Po zakończeniu mediacji i ewentualnym braku porozumienia co do żądania ZNP można przystąpić do przygotowań do strajku. W tym celu zarządy oddziałów ZNP podejmą uchwały w sprawie zarządzenia referendum i przeprowadzą je w ścisłej współpracy z ogniskami ZNP. Dopiero po udzieleniu przez pracowników (osoby wykonujące pracę na innej podstawie, niż stosunek pracy) zgody na akcję strajkową, zarządy oddziałów będą mogły ogłosić strajk (aby pracownicy danej szkoły mogli strajkować, w referendum strajkowym w tej szkole musi wziąć udział co najmniej połowa uprawnionych i większość z nich musi opowiedzieć się za strajkiem)” – czytamy w komunikacie Związku.

ZNP przypomniał, że w referendum strajkowym i strajku mogą brać udział wszyscy pracownicy szkoły (oraz osoby pracujące na innej podstawie niż stosunek pracy), niezależnie od tego czy są członkami związku zawodowego, czy też nie.

Decyzja o strajku zostanie podjęta po 28 lutego, tj. po zakończeniu ferii zimowych we wszystkich województwach i etapu mediacji we wszystkich szkołach, przedszkolach i placówkach.

“Przypominamy również, że spór zbiorowy w imieniu pracowników może prowadzić wyłącznie związek zawodowy, a konkretnie zakładowa (międzyzakładowa) organizacja związkowa. Zgodnie ze Statutem ZNP organizacją międzyzakładową jest oddział Związku, a nie ognisko. Dlatego też, to oddziały ZNP otrzymały wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia sporu zbiorowego a pod koniec lutego, otrzymają wszystkie informacje dotyczące zorganizowania referendum i ogłoszenia strajku, o czym prezesi ognisk będą z całą pewnością informowani” – podkreślono w stanowisku Związku.

Wielu nauczycieli jest zdziwionych tak długimi i wieloetapowymi procedurami, ale niestety są one konieczne, aby strajk był legalny. Trzeba je wypełnić, aby nie narażać uczestników zapowiadanego strajku na negatywne konsekwencje prawne.

ZNP zachęca, aby szczegółowe pytania dotyczące sytuacji związanej z prowadzeniem sporu zbiorowego w szkole, przedszkolu lub placówce kierować do właściwego oddziału ZNP, których lista jest na stronach internetowych okręgów Związku (struktur wojewódzkich).

Dane kontaktowe do okręgów ZNP znajdują się pod adresem: https://znp.edu.pl/okregi/

(PS, GN)