16 maja – Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w Edukacji

16 maja obchodzimy Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w Edukacji (World Education Support Personnel Day). „Z tej okazji życzymy wszystkim pracownikom administracji i obsługi, kuchni oraz asystentom nauczycieli dużo zdrowia, dobrych i bezpiecznych warunków pracy, godnego wynagrodzenia oraz uznania ze strony szkolnej społeczności! ” – czytamy m.in. w życzeniach opublikowanych przez Bożenę Dwornik, przewodniczącą Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP oraz Sławomira Broniarza, prezesa ZNP.

Życzenia z okazji Światowego Dnia Pracowników Wspomagających w Edukacji przekazali pracownikom administracji obsługi szkół, przedszkoli i placówek oświatowych przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego.

„Z tej okazji życzymy wszystkim pracownikom administracji i obsługi, kuchni oraz asystentom nauczycieli dużo zdrowia, dobrych i bezpiecznych warunków pracy, godnego wynagrodzenia oraz uznania ze strony szkolnej społeczności!” – napisali Bożena Dwornik, przewodnicząca Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP, oraz Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

„Wasza praca jest bardzo ważna! Bez Was przedszkola, szkoły i placówki nie mogłyby funkcjonować: codziennie dbacie o uczniów, ich otoczenie, bezpieczeństwo oraz tworzycie klimat placówki!. Dziękujemy!” – czytamy w życzeniach przekazanych przez ZNP.

(DK, GN)

Od redakcji:

Redakcja Głosu Nauczycielskiego przyłącza się do życzeń. Drodzy pracownicy administracji i obsługi, życzymy dobrych warunków pracy i godnej płacy, dziękujemy za Waszą pracę!

Zapraszamy do głosowania w naszej ankiecie:

Czy uczniowie - uchodźcy wojenni z Ukrainy powinni zostać zwolnieni z obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Życzenia składa David Edwards, sekretarz generalny Międzynarodówki Edukacyjnej: