190. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

Uroczystą odprawą wart przed Belwederem i apelem pamięci uczczono 190. rocznicę wybuchu powstania listopadowego. To właśnie od ataku kilkunastu podchorążych na Belweder – ówczesną siedzibę rosyjskiego wielkiego księcia Konstantego – rozpoczął się ten zryw narodowy.

Powstanie rozpoczęło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 r., a zakończyło się 21 października 1831 roku. Główną przyczyną jego wybuchu było nieprzestrzeganie przez carów Imperium Rosyjskiego postanowień konstytucji z 1815 roku, wprowadzenie cenzury i prześladowanie organizacji patriotycznych.

Znaczenie miało też gwałtowne pogarszanie się sytuacji szkolnictwa w Królestwie Polskim. W r. 1821 z inicjatywy Nowosilcowa utworzono Komitet Reformy Edukacyjnej, który 2 lata później powołał do życia Kuratorię Instytutów Naukowych. Kuratoria była czymś na kształt „policji szkolnej sprawującej specjalny nadzór wychowawczy nad szkolnictwem”. Na celowniku były męskie szkoły średnie, do których wprowadzono donosicielstwo oraz system inwigilacji uczniów i nauczycieli.

Wybuch powstania poprzedziło utworzenie w 1828 r. tajnego sprzysiężenia w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie, na którego czele stanął ppor. Piotr Wysocki.

Przez 10 miesięcy 140 tys. ludzi prowadziło walkę z największą potęgą militarną Europy. Po upadku zrywu represjonowano jego uczestników i drastycznie ograniczono autonomię Królestwa Polskiego. Najbardziej krwawą bitwą powstania listopadowego była bitwa o Olszynkę Grochowską.

W obchodach rocznicowych w Warszawie wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą i członkami rządu na czele.

Więcej na ten temat 190 rocznicy wybuchu powstania można przeczytać na portalu dzieje.pl.

(JK, GN)

Fot: Marcin Zaleski, Cykl Listopadowy, Wzięcie Arsenału, 1831 (Wikipedia)