28 stycznia przypada Dzień Ochrony Danych Osobowych. Prezes UODO o ochronie prywatności w oświacie

Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych, który przypada 28 stycznia, Jan Nowak, Prezes Ochrony Danych Osobowych, wysłał list otwarty do uczestników programu edukacyjnego UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”.

„Zwracajmy uwagę na to, jakie informacje udostępniamy o sobie i o innych, szczególnie w cyfrowej rzeczywistości. Zwracajmy szczególną uwagę na to, w jaki sposób nasze dane przetwarzają inne podmioty i korzystajmy z przysługujących nam praw dotyczących ochrony danych osobowych. Ochrona danych osobowych to sedno umiejętności cyfrowych” ‒ napisał m.in. prezes UODO, odkreślając jednocześnie kluczowy aspekt w ochronie prywatności, jakim jest dokonywanie właściwych wyborów, które pociągają za sobą określone konsekwencje.

W liście znalazł się także apel do dyrektorów, nauczycieli i rodziców, aby rozmawiali o ochronie danych osobowych i prywatności z dziećmi. Więcej można przeczytać w komunikacie UODO tutaj.

UODO informuje też, że podczas 40. posiedzenia plenarnego Komitetu Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych, które odbyło się online w dniach 18–20 listopada 2020 r., delegacje Państw-Stron Konwencji zdecydowały o przyjęciu „Wytycznych dotyczących ochrony danych dzieci w środowisku edukacyjnym”

Wytyczne znajdują się tutaj.

(JK, GN)

Głos Nauczycielski jest patronem medialnym XI edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”.

UODO: 1 września rusza nabór do kolejnej edycji programu edukacyjnego “Twoje dane – Twoja sprawa”