42. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP – dzień pierwszy. Fotoreportaż

Zakończył się pierwszy dzień 42. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP. Uczestnicy wybrali Sławomira Broniarza prezesem Związku w kadencji 2019-2024. Wcześniej udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu ZNP oraz wysłuchali sp0rawozdań prezesa ZNP i przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014-2019 Kazimierza Matusiaka. Odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami.

Fot. Głos Nauczycielski. Wszystkie prawa zastrzeżone