4,4 proc. podwyżki od 1 maja – na tyle PiS wycenił „wzrost prestiżu zawodu nauczyciela”

W 2022 roku nauczyciele otrzymają podwyżkę jedynie w wysokości 4,4 proc. od 1 maja – zdecydował dziś Sejm. Rządzący nie chcieli się zgodzić na poprawki zakładające, że do nauczycieli trafi więcej pieniędzy

Choć drożyzna szaleje w sklepach od wielu miesięcy, a nauczyciele od 1,5 roku nie otrzymali żadnej podwyżki, to ta grupa zawodowa raczej nie ma co liczyć na poważniejszy zastrzyk pieniędzy w 2022 r.

Na co więc mogą liczyć? Jedynie na 4,4 proc. podwyżki od 1 maja br. Taki właśnie wskaźnik znalazł się w przegłosowanej dziś przez Sejm nowelizacji Karty Nauczyciela. Nowelizację poparło 458 posłów, nikt nie głosował przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu

W czasie głosowania Sejm rozpatrzył poprawki opozycji z trzema alternatywnymi wersjami podwyżek, dużo korzystniejszymi dla nauczycielami. PiS jednak skutecznie je w parlamencie zablokował.

Dwie poprawki przygotowali posłowie KO:
* 10 proc. od 1 maja br.
* 6 proc. od 1 stycznia br.

Autorem trzeciej poprawki był klub Lewica, który zgłosił propozycję 20-procentowej podwyżki od 1 maja br. To w dużej mierze realizacja postulatu ZNP, który oczekiwał takiego właśnie wskaźnika wzrostu płac nauczycieli, tyle że od 1 stycznia br.

Zgodnie z przygotowaną przez posłów PiS nowelizacją Karty Nauczyciela, „w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 zwiększa się o 4,4 proc.”.

Zgodnie z dokumentem, nauczyciele powinni otrzymać wspomnianą podwyżkę najpóźniej do 30 czerwca br. z wyrównaniem od 1 maja br.

Według autorów projektu, stawki średniego wynagrodzenia nauczycieli od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wynosić będą dla:
* nauczyciela stażysty – 3 693,46 zł,
* nauczyciela kontraktowego – 4 099,74 zł,
* nauczyciela mianowanego – 5 318,58 zł,
* nauczyciela dyplomowanego – 6 795,97 zł.

Na wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja br. przeznaczono 1 mld 671 mln zł.

Według autorów projektu, propozycja ma na celu “podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, co ma istotny wpływ na jakość kształcenia”. Posłowie PiS przyznali, że obecne wynagrodzenia nauczycieli nie są “dostatecznie motywujące”. “W związku z brakiem poparcia środowiska oświatowego dla planowanych przez rząd istotnych zmian systemowych w zakresie statusu zawodowego nauczycieli, które miały skutkować od dnia 1 września 2022 r. znacznym wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, niezbędne jest podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli niezależnie od zmian systemowych statusu tej grupy zawodowej” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

(PS, GN)