70 proc. obywateli UE już się w pełni zaszczepiło. Polska w unijnym ogonie

Dzisiaj Unia Europejska osiągnęła poziom 70 proc. w pełni zaszczepionych dorosłych obywateli – ogłosiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Polsce niestety dużo brakuje do osiągnięcia tego poziomu

Na terenie UE zaszczepiło się ponad 256 mln dorosłych. Dzięki temu udało się osiągnąć wyznaczony na początku stycznia br. przez KE cel, by do końca wakacji zaszczepić minimum 70 proc. obywateli Unii Europejskiej. Już siedem tygodni temu udało się spełnić inny cel – zapewnić państwom członkowskim do końca lipca taką liczbę szczepionek, by w pełni zaszczepić 70 proc. dorosłej populacji.

Niestety sytuacja w poszczególnych krajach członkowskich znacząco się od siebie różni. Na Malcie udało się zaszczepić ponad 90 proc. dorosłej populacji, a w Irlandii i Portugalii – ponad 80 proc. Z drugiej strony, w Bułgarii zaszczepiono zaledwie 20 proc. dorosłych, a w Rumunii – 30 proc. W Polsce szczepionki otrzymało nieco ponad 50 proc. dorosłych.

– Pełne zaszczepienie 70 proc. dorosłych w UE już w sierpniu to wielkie osiągnięcie. Strategia UE wspólnego posuwania się do przodu przynosi korzyści i stawia Europę w awangardzie globalnej walki z COVID-19 – powiedziała Ursula von der Leyen.

– Pandemia jednak nie skończyła się. Musimy zrobić więcej. Wzywam wszystkich, którzy mogą, do tego, by się zaszczepili. Musimy też pomóc reszcie świata się zaszczepić. Europa będzie kontynuowała wsparcie dla swoich partnerów w ich wysiłkach, w szczególności kraje o niskich i średnich dochodach – dodała.

Stella Kyriakides, komisarz UE ds. zdrowia, podkreśliła znaczenie solidarności państw członkowskich, bez której nie udałoby się osiągnąć założonego celu. – Nasze wysiłki na rzecz dalszego zwiększenia poziomu szczepień w całej UE będą kontynuowane. Będziemy wspierać w szczególności te państwa członkowskie, które nadal borykają się z wyzwaniami. Musimy zamknąć lukę odpornościową i drzwi dla nowych wariantów koronawirusa. Aby to zrobić, szczepienia muszą wygrać wyścig z mutacjami – przekonywała Kuriakides.

W maju br. KE podpisała nową umowę z Pfizef/BioNTech dotyczącą dostawy 1,8 mld dawek szczepionek do 2023 r.

(PS, GN)