„Zdecydowanie Najlepsza Przynależność”. Co ZNP oferuje pracownikom oświaty?

Związek Nauczycielstwa Polskiego po 42. Krajowym Zjeździe Delegatów, który odbył się 21-23 listopada br., przypomina o co walczy i co oferuje nauczycielom i pracownikom oświaty. W sieci przedstawia swoje cele i inicjatywy.

„Jesteśmy nauczycielami i nauczycielkami, pracownikami oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki działającymi w najstarszym i największym związku zawodowym w Polsce, istniejącym od 1905 roku” – czytamy na stronie internetowej ZNP.

„Jest nas ponad 200 tysięcy, skupionych w 16 okręgach wojewódzkich, 1300 oddziałach powiatowych i gminnych, 12 tysiącach ognisk w szkołach i placówkach. Cieszymy się, że swoim doświadczeniem wspierają nas seniorzy (Sekcja Emerytów i Rencistów), a swoim entuzjazmem zarażają młodzi (Kluby Młodego Nauczyciela). Cenimy sobie współpracę z samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi. Jesteśmy członkami 30-milionowej światowej społeczności zrzeszonej w Międzynarodówce Edukacyjnej, z której dorobku korzystamy i której dorobek wzbogacamy” – przedstawia się Związek.

Deklaruje, że chce dobrej publicznej edukacji dla wszystkich, bezpłatnego kształcenia na wszystkich poziomach edukacji i godnych zarobków. Wśród propozycji ZNP znajduje się wzrost nakładów na edukację do 5 proc. PKB, odchudzenie podstaw programowych (w tym lekki tornister), kształcenie umiejętności zamiast nauki pamięciowej, zmniejszenie biurokracji w szkołach, zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli, wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty.

W swojej ofercie ZNP wymienia m.in.:

>> pomoc prawną;

>> bezpłatne poradnictwo prawne;

>> możliwość reprezentowania nauczyciela przez przedstawiciela związkowego przed sądem I i II instancji;

>> wniesienie skargi kasacyjnej;

>> reprezentowanie przed Sądem Najwyższym  w sprawach z zakresu: prawa pracy, prawa oświatowego i związkowego, ubezpieczeń społecznych;

>> wsparcie finansowe w szczególnych przypadkach życiowych;

>> opiekę nad członkami emerytami wymagającymi pomocy.

Na ostatnim zjeździe ZNP przyjęto zmiany w statucie, które umożliwią zrzeszanie się w Związku także osobom świadczącym pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, a także wolontariuszom, stażystom funkcjonującym u pracodawców działających w systemie oświaty, pieczy zastępczej i szkolnictwa wyższego. Możliwość wstępowania do ZNP uzyskali również pracownicy żłobków i klubów dziecięcych.

Więcej o celach, inicjatywach i wartościach ZNP można przeczytać tutaj:

https://znp.edu.pl/zdecydowanie-najlepsza-przynaleznosc/

O decyzjach 42. Zjazdu ZNP przeczytasz tutaj:

https://glos.pl/tag/42-zjazd-znp

(JK, GN)