85 proc. nauczycieli poświęca na pracę zdalną powyżej 40 godzin w tygodniu. Wyniki ankiety ZNP

Aż 73 proc. nauczycieli pracuje na własnym sprzęcie; 31 proc. nie uczestniczyło w szkoleniach w zakresie zdalnego nauczania; 85 proc. poświęca na pracę zdalną powyżej 40 godzin w tygodniu; a prawie 43 procent zwraca uwagę, że dyrektorzy szkół nie skorzystali z możliwości skrócenia zajęć do 30 minut, co bez wątpienia wpływa na zachwianie równowagi ilości czasu spędzanego przez ucznia przy komputerze. To wyniki ankiety dotyczącej warunków edukacji zdalnej, którą ZNP przeprowadził w dniach 11 – 20 listopada 2020 r. wśród nauczycieli.

W badaniu ankietowym wzięło udział 8,107 nauczycieli, zostało zadanych 5 pytań zamkniętych. Odpowiedzi respondentów pokazują niepokojące fakty:

>> 73 proc. nauczycieli pracuje na własnym sprzęcie;

>> 31 proc. nauczycieli nie uczestniczyło w szkoleniach w zakresie zdalnego nauczania;

>> 85 proc. nauczycieli poświęca na pracę zdalną powyżej 40 godzin w tygodniu;

>> prawie 43 proc. respondentów zwraca uwagę, że dyrektorzy szkół nie skorzystali z możliwości skrócenia zajęć do 30 minut. Bez wątpienia fakt ten wpływa na zachwianie równowagi ilości czasu spędzanego przez ucznia przy komputerze.

„Wyniki ankiety świadczą o braku systemowych rozwiązań ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie nauczania zdalnego” – komentuje Krzysztof Baszczyński wiceprezes ZG ZNP.

Pełne wyniki ankiety można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Ankieta ZNP: Do 23 listopada nauczyciele i nauczycielki mogą odpowiedzieć na pytania dotyczące warunków pracy zdalnej