Anja Rubik Przyjacielem Szkoły 2021, a Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – Inicjatywą Edukacyjną Roku 2021

Podczas dzisiejszej Gali Konkursu Nauczyciel Roku 2021 na Zamku Królewskim w Warszawie Anja Rubik otrzyma tytuł Przyjaciela Szkoły 2021. Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wyróżniliśmy jako Inicjatywę Edukacyjną Roku 2021

Podczas dzisiejszej uroczystości, która rozpocznie się o godzinie 12.00 (a śledzić ją będzie można na naszym profilu na Facebooku), dowiemy się nie tylko, kto otrzymał tytuł Nauczyciela Roku 2021 r., a kto Nauczyciela Jutr@. Tradycyjnie wręczymy też dwa inne ważne tytuły: Przyjaciela Szkoły oraz Inicjatywy Edukacyjnej Roku.

Pierwszy z nich otrzyma Anja Rubik, jedna z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych supermodelek. Ale nie tylko – to także osoba od wielu lat wspierająca różne kampanie społeczne i edukacyjne. Przyjaciel Szkoły 2021 angażuje się m.in. w działania podejmujące temat niepełnosprawności, przemocy wobec kobiet, a także ekologii. W ostatnich latach jej aktywność publiczną zdominował jeszcze jeden ważki temat, którego stała się ambasadorką.

W 2018 r. Anja Rubik wydała książkę „#SEXEDPL. Rozmowy Anji Rubik o dojrzewaniu, miłości i seksie”, angażując się tym samym w walkę o edukację seksualną młodzieży. Założyła też fundację pod taką nazwą, która promuje właśnie rzetelną edukację seksualną w Polsce. „Bez edukacji seksualnej nie zbudujemy zdrowego, równego, tolerancyjnego społeczeństwa” – powtarza. Podstawową metodą działania fundacji są działania edukacyjne prowadzone zgodnie z wiedzą naukową, we współpracy z ekspertami i ekspertkami z zakresu seksuologii, psychologii oraz praw człowieka.

Fundacja publikuje też książki i artykuły eksperckie, organizuje wydarzenia kulturalne w formie wystaw i paneli dyskusyjnych, prowadzi kampanie społeczne, realizuje warsztaty. Działalność SEXED.PL finansowana jest z darowizn osób indywidualnych oraz polskich i zagranicznych firm i instytucji.

Niedawno globalna inicjatywa Inside Out Project, stworzona przez francuskiego artystę JRa, razem z Fundacją SEXED.PL realizowała w Warszawie niepowtarzalny projekt. Na placu Defilad oraz na dachu Pałacu Kultury i Nauki wyklejone zostało niemal 2 tys. czarno-białych, wielkoformatowych portretów osób, które podpisały się pod manifestem „Inside Out Project” i wspierają walkę o dostęp do rzetelniej i otwartej edukacji seksualnej w Polsce.

Anja Rubik wsparła ponadto akcję #maszmoc, organizowaną przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, której celem jest łamanie stereotypów dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Była też głosem osób chorych na SMA (rdzeniowy zanik mięśni). Bliskie są jej również działania ekologiczne, m.in. aktywnie włączyła się w akcję oczyszczania oceanów z plastiku. Jest ambasadorką organizacji Parley for the Oceans, zachęca do zmiany nawyków konsumenckich i rezygnacji z plastikowych opakowań. W Polsce szczególnie widoczne było także jej zaangażowanie w działania przeciwdziałające przemocy wobec kobiet.

Przypomnijmy, że modelka i aktywistka stanęła murem za nauczycielami w pamiętnym kwietniu 2019 r. „Z całego serca wspieram strajk nauczycieli! Jestem dumna z mojej siostry, która jest nauczycielką, i wszystkich innych nauczycieli, którzy również 8 kwietnia zjednoczą się i zawalczą o swoją godność!” – pisała na Instagramie. Podkreśliła, że nauczyciele są „odpowiedzialni za przyszłe pokolenia kraju, za kształcenie, wychowanie, bezpieczeństwo!”.

Tytułem Inicjatywy Edukacyjnej Roku 2021 trafi do Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która od 30 lat zajmującą się ochroną dzieci przed przemocą. Jej działalność stała się szczególnie ważna w okresie pandemii i lockdownu, gdy miliony dzieci w całej Polsce zostały zamknięte na długie tygodnie w domach. Fundację założyła Alina Margolis-Edelman, wybitna lekarka i społeczniczka, wespół z dr Ireną Kornatowską, która była pierwszą prezes zarządu organizacji. FDDS przyznaje od 11 lat nagrodę imienia Aliny Margolis-Edelman. Otrzymują ją osoby szczególnie zasłużone dla działania na rzecz dzieci.

„Od 30 lat chronimy dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Zapewniamy dzieciom i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną. Uczymy dorosłych, jak mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone. Wspieramy i angażujemy rodziców, by wychowywali dzieci z miłością i szacunkiem. Wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka. Każde dziecko zasługuje na dzieciństwo wolne od przemocy!” – tak przedstawia się na swojej stronie FDDS (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje).

FDDS tworzy sieć Centrów Pomocy Dzieciom, w których krzywdzone dzieci otrzymują kompleksową i bezpłatną pomoc: psychologiczną, prawną i medyczną. Centra oferują również wsparcie psychiatryczne dla dzieci.

Fundacja od ponad 12 lat prowadzi Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, w którym konsultanci odebrali ponad 1,4 mln połączeń od dzieci w kryzysie i podjęli ponad 3 tys. interwencji ratujących ich zdrowie i życie. Pod egidą FDDS działa też specjalna linia dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci – 800 100 100.

Fundacja prowadzi też działalność naukową, badawczą, doradczą i wydawniczą skierowaną do szerokiego grona profesjonalistów pracujących z dziećmi, a także przedstawicieli sektora publicznego, administracyjnego i pozarządowego.

Jako jedyna organizacja w Polsce regularnie bada skalę i dynamikę problemu przemocy wobec dzieci. „Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci” przeprowadzana co pięć lat przez FDDS jest najważniejszym przedsięwzięciem badawczym w Polsce diagnozującym problem.

Od wielu lat edukuje też rodziców, profesjonalistów pracujących z dziećmi, a także pracowników wymiaru sprawiedliwości – sędziów, prokuratorów, biegłych psychologów. Prowadzi też zróżnicowane działania medialne w celu społecznego nagłośnienia tego zjawiska. Zainicjowała tworzenie Przyjaznych Pokojów Przesłuchań dla dzieci. – Projekt ten był przez wiele lat prowadzony wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości. Zachęcaliśmy różne podmioty do ich otwierania i certyfikowania. W tej chwili dziecko nie może już być przesłuchiwane w innych warunkach – opowiadała Głosowi Renata Szredzińska.

(PS, GN)