Będzie lustracja członków RDS? Wspólny apel „Solidarności” i związku przedsiębiorców

NSZZ „Solidarność” oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców domagają się obowiązkowej lustracji członków Rady Dialogu Społecznego. Specjalne pisma w tej sprawie trafiły już na biurka prezydenta Andrzeja Dudy, a także przewodniczącej RDS Doroty Gardias. W rozmowie z Głosem szefowa RDS poinformowała, że Rada zajmie się wnioskiem, choć osobiście uważa go za temat zastępczy.

Z apelem o lustrację w Radzie Dialogu Społecznego wystąpili dwaj jej wiceprzewodniczący – szef NSZZ „Solidarność” Piotr Duda oraz prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak.

– Ustawa lustracyjna nakłada na osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 roku i powoływane lub mianowane na jakiekolwiek stanowiska przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych – mówi Cezary Kaźmierczak – Zgodnie z ustawą o RDS, członków Rady powołuje właśnie prezydent. W naszym przekonaniu, a także zgodnie z załączoną do pisma opinią prawną, nie ma najmniejszych wątpliwości, że członkowie Rady powinni, w myśl już obowiązujących przepisów, składać oświadczenia lustracyjne. Ufamy, że prezydent podzieli naszą opinię w tym zakresie – podkreśla.

Pismo do przewodniczącej RDS Doroty Gardias zawiera z kolei wniosek o uwzględnienie w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady dyskusji i głosowania nad projektem uchwały zobowiązującej członków Rady do złożenia oświadczeń lustracyjnych. Inicjatorzy lustracji w RDS chcą bowiem – nie czekając na stanowisko prezydenta w tej sprawie – „zadbać o to, by z uwagi na jej powagę i autorytet, Rada była wolna od podejrzeń i pomówień dotyczących przeszłości jej członków”.

– Dlatego przygotowaliśmy projekt uchwały, zobowiązujący wszystkich członków Rady urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku, również przyszłych, do składania oświadczeń lustracyjnych – informuje Cezary Kaźmierczak.

Rada Dialogu Społecznego została powołana w 2015 r. i zastąpiła Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. Głównym zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Członkami statutowymi RDS są przedstawiciele: rządu, reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców.  Pełny skład rady można znaleźć tutaj.

Czy Dorota Gardias, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, nada sprawie bieg?

– Jako przewodnicząca FZZ uważam, że jest to temat zastępczy. Jestem przeciwniczką grzebania ludziom w życiorysach. Powinniśmy się zajmować tym do czego zostaliśmy powołani, czyli wprowadzaniem ustaw dotyczących praw pracowników i pracodawców pod obrady RDS. Ale dopóki pełnię funkcję przewodniczącej rady dopóty będę się wsłuchiwała w głos pozostałych partnerów społecznych i dyskusja na temat wniosku „S” i jednej z organizacji pracodawców odbędzie się na spotkaniu prezydium RDS 18 września br. – komentuje w rozmowie z Głosem Dorota Gardias.

(JK, GN)

Fot: cpsdialog.pl