Biblioteka partnerem użytkownika. XVI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Częstochowie

,,Jak czytał Blaise Pascal”, „E-learning w bibliotece”, czy „Projekt Piekary Literackie” – to tylko niektóre tematy wystąpień podczas kolejnej już edycji Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego.

XVI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego odbędzie się w Częstochowie 27 marca br. (piątek) w godz. 10.30 – 16.00. Temat: „Biblioteka partnerem użytkownika”. Miejsce obrad: Aula Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, przy Al. Armii Krajowej 19B w Częstochowie.

Celem konferencji jest już tradycyjnie promocja działalności bibliotek, zwrócenie uwagi na istotne funkcje biblioteki czy integracja środowiska bibliotekarzy.

„Do uczestnictwa w Forum zapraszamy: nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy bibliotek publicznych, naukowych, specjalistycznych i kościelnych oraz osoby związane z czytelnictwem i książką, dyrektorów bibliotek i szkół, przedstawicieli organów prowadzących szkoły i biblioteki, przedstawicieli związków zawodowych i stowarzyszeń bibliotekarskich, gości, media” – informują organizatorzy wydarzenia.

Uczestnicy będą mogli wysłuchać m.in. takich wystąpień podczas forum:

>> ,,Jak czytał Blaise Pascal” – prof. dr hab. Zbigniew Kadłubek, Biblioteka Śląska;

>> „Częstochowa i okolice. Literatura regionu na przełomie XX i XXI w.” – prof. dr hab. Elżbieta Hurnik, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie;

>> „Specjalne działania w Karwinie dla publiczności” – Markéta Kukrechtová, Biblioteka Regionalna Karwina;

>> „Z książką na walizkach” – Marcela Wierzgoń, Biblioteka Regionalna Karwina;

>> „E-learning w bibliotece. Z doświadczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach” – dr Anna Marcol;
>> „Projekt Piekary Literackie jako przykład promocji lokalnej literatury pięknej” – Łukasz Żywulski, Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich.

Rozstrzygnięty zostanie także Wojewódzki Konkurs na plakat „(Nie)zwykła biblioteka”. Udział w konferencji jest bezpłatny (uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt). Przed jej rozpoczęciem uczestnicy będą mogli zwiedzić Bibliotekę Jasnogórską (zwiedzanie w godz. 9-10, dotyczy zainteresowanych osób).

Krzysztof Trzciński

***

>> Zgłoszenia i informacje: http://vforumbibliotekarzy.blogspot.com/

>> Karta zgłoszenia: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/

>> Organizatorzy: Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej; Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie; Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Częstochowie; Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie,

przy współudziale licznych instytucji i innych partnerów.

>> Patronat honorowy: JM Rektor Politechniki Częstochowskiej, Śląski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Częstochowy.

>> Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje m.in. Głos Nauczycielski