Bibliotekom przybywa czytelników

W 2019 r. nieco przybyło czytelników publicznych bibliotek. Niemal co trzeci korzystający z bibliotek to uczeń. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego

Główny Urząd Statystyczny policzył, że według stanu na koniec 2019 r. w Polsce funkcjonowało 7881 bibliotek publicznych, w tym 5272 filie. Biblioteki prowadziły 875 oddziałów dla dzieci i młodzieży oraz 995 punktów bibliotecznych.

Najwięcej bibliotek publicznych działało w województwie mazowieckim – 12,2 proc. wszystkich oraz w województwie śląskim – 9,9 proc. Prawie 2/3 bibliotek to placówki funkcjonujące na wsi.

Według GUS, na 1 bibliotekę publiczną przypadało średnio 4 870 mieszkańców. Najwięcej w województwie pomorskim – 7 417, a najmniej w województwie podkarpackim – 3 170.

Jedna biblioteka publiczna miała średnio 759 czytelników. W sumie w ubiegłym roku biblioteki miały prawie 6 mln czytelników, którzy wypożyczyli na zewnątrz 102,7 mln woluminów oraz 3,7 mln materiałów bibliotecznych. W porównaniu z 2018 r. liczba czytelników wzrosła o 0,5 proc.

Najliczniejszą grupą czytelników bibliotek publicznych są dzieci i młodzież – to ok. 1/3 odwiedzających te placówki. Osoby do 12. roku życia stanowiły 20,4 proc. czytelników, osoby w przedziale wiekowym 13-15 lat – 6,9 proc., osoby w wieku 16-19 lat – 6,9 proc.

Na 1 czytelnika przypadało 17,2 woluminów wypożyczeń księgozbioru.

Jak podkreślił GUS, 55,7 proc. bibliotek była otwarta dla czytelników przez 5 dni w tygodniu. W sobotę dostępnych było 22 proc. placówek, a w niedzielę – jedynie 0,4 proc. Przeciętnie 1 biblioteka była otwarta w ciągu tygodnia przez 33 godziny.

W bibliotekach na półkach można w sumie znaleźć 127 mln woluminów a także 6 mln materiałów bibliotecznych tworzących zbiory specjalne. Każda biblioteka oferowała czytelnikom przeciętnie 10 tytułów czasopism.

Niewiele bibliotek jest przystosowanych dla potrzeb czytelników ze specjalnymi potrzebami. W 2019 r. biblioteki posiadały jedynie 743 miejsca przystosowane dla tej grupy odwiedzających.

Biblioteki publiczne to instytucje zajmujące się nie tylko wypożyczaniem książek, ale także prowadzące działalność upowszechniającą czytelnictwo oraz działalność edukacyjną. W 2019 r. biblioteki publiczne zorganizowały m.in. 275,0 tys. różnego rodzaju spotkań i imprez, w których wzięło udział 7,0 mln uczestników.

(PS, GN)