Bruksela wzywa polski rząd: Porozumienie z nauczycielami to “najpilniejsze zadanie”

Rozwiązanie sporu z nauczycielami to “najpilniejsze zadanie”, przed jakim stoją polskie władze. Tak sytuację w oświacie w Polsce oceniła Komisja Europejska

W przedstawionym dziś w Brukseli raporcie Komisji Europejskiej “Education and Training Monitor 2019” znalazł się rozdział dotyczący sytuacji w Polsce. A w nim – odniesienie się do ostatniego strajku zorganizowanego przez ZNP i negocjacji płacowych.

Kwietniowy strajk wywołał bowiem burzę nie tylko w Polsce. Jego echa dotarły do Brukseli. Komisja Europejska zwróciła uwagę na trudną sytuację polskich nauczycieli, którzy zdesperowani odchodzą z zawodu. To, jak rząd rozprawił się ze strajkującymi nauczycielami wraz z ostatnimi zmianami w ustroju szkolnym oraz krytyką, z jaką nauczyciele spotkali się w mediach doprowadziło – jak wynika z raportu KE – do masowego odchodzenia nauczycieli z zawodu. „Prawdziwym wyzwaniem może się stać zastąpienie odchodzących na emeryturę lub rezygnujących z zawodu nauczycieli” – oceniła KE sytuację w Polsce.

Bruksela z powagą podeszła do zorganizowanego przez ZNP protestu w oświacie oraz negocjacji płacowych. „Trwa napięcie między rządem a nauczycielami” – to kolejna uwaga KE. Unia Europejska dostrzegła, że w efekcie strajku nauczycielom udało się wywalczyć pewne zmiany. „Niesatysfakcjonujące wyniki negocjacji między rządem i ZNP na temat zarobków oraz zmiany w Karcie Nauczyciela doprowadziły do ogólnopolskiego strajku, który rozpoczął się 8 kwietnia 2019 r. Strajk został zawieszony do września, aby pozwolić uczniom zdać maturę. Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące oceny pracy nauczycieli i awansu zawodowego zostały częściowo odwrócone w czerwcu 2019 r.” – podkreśliła Komisja Europejska.

Według Brukseli, rząd nie ucieknie przed nauczycielskimi postulatami, a porozumienie w sprawie płac i warunków pracy potraktowane zostało w UE jako „najpilniejsze zadanie” stojące przed polskimi władzami. „Najpilniejszym wyzwaniem są negocjacje płacowe i problemy związane z likwidacją gimnazjów. W dłuższej perspektywie istnieje potrzeba poprawy prestiżu zawodu nauczyciela, wczesnej edukacji oraz doskonalenia zawodowego” – czytamy w raporcie.

(PS, GN)