#BurzaMózgów. O sztucznej inteligencji dla nauczycieli. Rusza bezpłatny kurs Fundacji Orange!

Jak zrozumieć zjawisko sztucznej inteligencji (AI) i jej wpływ na nasze życie? Fundacja Orange wesprze nauczycielki i nauczycieli w poszerzaniu wiedzy o AI i w krytycznym podejściu do technologii. Rusza bezpłatny kurs online, który pokaże, jak działa sztuczna inteligencja, i pobudzi do refleksji o tym, jakie niesie ona korzyści i zagrożenia w kontekście społecznym.

Wśród głównych zagrożeń związanych z AI Polacy wymieniają: utratę prywatności (60,5 proc.), wzrost bezrobocia (40,1 proc.) i zwiększoną liczbę cyberataków (37,7 proc.). Ale upatrują też w sztucznej inteligencji szansę poprawy komfortu życia (34 proc.), lepszej personalizacji produktów i usług (30,3 proc.) i wzrostu poziomu cyberbezpieczeństwa (33 proc.). Tak wynika z badania NASK (Raport: „Sztuczna Inteligencja w społeczeństwie i gospodarce”, 2019).

Sztuczna inteligencja (AI – ang. artificial intelligence) jest już częścią codziennego życia. Coraz bardziej przydatna staje się zatem wiedza o tym, gdzie i jak działa, jakie konsekwencje powoduje i może powodować, a także jakie decyzje możemy podejmować, np. jako użytkownicy social mediów, aby zadbać o swój dobrostan i dobór treści, które są nam wyświetlane.

Fundacja Orange startuje z projektem pod nazwą #BurzaMózgów. Jest to kurs e-learningowy o tym, jak działa sztuczna inteligencja i jak wpływać może na ludzi.

– Projekt ten kierujemy do nauczycielek i nauczycieli, aby wspierać ich w kształtowaniu krytycznego podejścia do świata cyfrowego. Są oni nie tylko jedną z najważniejszych grup w systemie edukacji, ale też „sercem całego społecznego krwiobiegu”. Ich kompetencje, świadomość nowoczesnych zjawisk, poczucie pewności, podmiotowości i ogólny dobrostan są niezbędne dla tworzenia lepszej szkoły i wzmacniania społecznego zaufania – mówi Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.

– Jak większość dynamicznie rozwijających się technologii sztuczna inteligencja ma wpływ na społeczeństwo, nawet jeśli nie wszyscy z niej korzystają lub nie mają świadomości, że towarzyszy ich aktywnościom. Wiedza o niej i o tym, jakie niesie możliwości i zagrożenia, to ważny element edukacji i higieny cyfrowej. To też szansa na lepsze rozumienie świata – dodaje dr Tomasz Rożek, dziennikarz, popularyzator nauki, założyciel Fundacji „Nauka. To Lubię”.

Kurs pokazuje zastosowania AI, tłumaczy zjawiska i mechanizmy, w których uczestniczymy, kiedy korzystamy z różnych narzędzi cyfrowych. Zagadnienia prezentuje od bardziej społecznej niż technologicznej strony. Aby wziąć w nim udział, nie trzeba mieć technologicznych umiejętności. Mogą realizować go nauczycielki i nauczyciele wszystkich przedmiotów, szczególnie ci, którzy w lekcje wplatają rozmowy o bezpieczeństwie w internecie i higienie cyfrowej.

Nauczyciele, którzy przejdą cykl szkoleniowy, otrzymają zaświadczenie Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl. Mogą też wykorzystać gotowe materiały – scenariusze zajęć i pomysły na ćwiczenia, aby rozmawiać z uczniami o sztucznej inteligencji i pobudzić młodzież do refleksji, uważności i krytycznego myślenia o środowisku cyfrowym.

***
>> Zapisy do pierwszej edycji #BurzyMózgów trwają do 18 grudnia br.

>> Aby się zgłosić, wystarczy założyć konto na https://www.burzamozgow.com

>> Kurs ruszy w styczniu 2023 r.