Chcesz uczyć młodzież języków w Hiszpanii czy na Malcie? UE ruszy z kolejnym programem

Zgłoś swoją placówkę do udziału w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” i wyjedź wraz z uczniami do dowolnego kraju Unii Europejskiej, by wzmocnić ich kompetencje kluczowe – zachęca Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

„Nauka języków obcych, poszerzanie horyzontów, rozwój osobisty to priorytety polskiego ucznia. A co, jeśli można rozwijać te kompetencje w Hiszpanii, na Malcie, a może w Rumunii? Taką szansę polskim szkołom daje realizowany przez FRSE projekt >>Ponadnarodowa mobilność uczniów<<” – przypomniała Fundacja.

„Jesteś nauczycielem? Chcesz aktywnie działać na rzecz swojej szkoły i pobudzać uczniów do działania? Myślisz kreatywnie? Zgłoś swoją placówkę do udziału w projekcie >>Ponadnarodowa mobilność uczniów<< i wyjedź wraz z uczniami do dowolnego kraju Unii Europejskiej, by wzmocnić ich kompetencje kluczowe” – czytamy w komunikacie FRSE.

Nabór do projektu ma ruszyć we wrześniu.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest odpowiedzialna za przeprowadzenie selekcji formularzy zgłoszeniowych. Każda uprawniona instytucja może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy w danym naborze. Formularz zgłoszeniowy podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Na podstawie punktów przyznanych przez ekspertów tworzona jest lista rankingowa formularzy, opublikowana na stronie projektu. Dofinansowanie mają szanse otrzymać przedsięwzięcia z najwyższą liczbą punktów do wysokości zaplanowanego budżetu na dany nabór.

Więcej na ten temat TUTAJ.

(PS, GN)