CKE: Do matury przystąpi 272 tys. tegorocznych absolwentów

Do tegorocznej matury przystąpi ok. 272 000 osób, które w części pisemnej wypełnią 1 337 300 arkuszy – poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. CKE opublikowała szczegółowy harmonogram poszczególnych egzaminów

Przypomnijmy, w 2020 r. egzamin maturalny (sesja główna) zostanie przeprowadzany w dniach 8-29 czerwca, w tym:
* część pisemna – od 8 do 29 czerwca
* część ustna – od 15 do 29 czerwca (oprócz 21 i 28 czerwca). Z ważnym zastrzeżeniem – w tym roku egzaminy ustne generalnie nie odbędą się. Część ustna dotyczy wyłącznie zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną

Podobnie jak w roku ubiegłym, egzamin maturalny zostanie przeprowadzony w dwóch formułach. Do egzaminu w nowej formule przystąpią:
* tegoroczni absolwenci liceów i techników – to ok. 272 000 osób, które przystąpią do ok. 1 337 300 egzaminów w części pisemnej
* absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat ubiegłych oraz absolwenci technikum z lat 2016–2019, którzy zdecydowali się: przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach (ok. 37 950 egzaminów w części pisemnej) lub przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu (ok. 12 700 egzaminów w części pisemnej), lub przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik (ok. 39 300 egzaminów w części pisemnej)
* absolwenci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, sprzed 2005 r. (ok. 390 egzaminów w części pisemnej)

Do egzaminu w starej formule przystąpią absolwenci technikum z lat 2006–2015, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy (ok. 460 osób i ok. 1 550 egzaminów w części pisemnej) lub zdecydowali się:
* przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach (ok. 2 380 egzaminów w części pisemnej) lub
* przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu (ok. 290 egzaminów w części pisemnej), lub
* przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik (ok. 270 egzaminów w części pisemnej).

W związku z rezygnacją z przeprowadzenia części ustnej matury, w tym roku zorganizowanych zostanie zaledwie 260 egzaminów w części ustnej, w tym: 21 egzaminów z języka polskiego, 226 egzaminów z języka angielskiego, 10 egzaminów z języka niemieckiego, 2 – z języka rosyjskiego i 1 – z języka włoskiego.

Ponieważ zmiana terminów tegorocznych egzaminów nastąpiła już po wydrukowaniu arkuszy, absolwenci otrzymają arkusze ze starą datą egzaminów. Zespoły nadzorujące powinny więc w tym roku wyjątkowo uważać na arkusze, które wręczą młodym ludziom.

Około 272 000 tegorocznych absolwentów liceów i techników przystąpi do egzaminu z następujących przedmiotów
obowiązkowych w części pisemnej:
* język polski – na poziomie podstawowym
* matematyka – na poziomie podstawowym
* język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym
* język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

Osoby przystępujące do egzaminu w „nowej” formule muszą również obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi szkół wyższych. W tym roku:
* 1 (obowiązkowy) przedmiot zdawać ma 39,7 proc. absolwentów
* 2 przedmioty – 31,5 proc.
* 3 przedmioty – 23,5 proc.
* 4 przedmioty – 4,7 proc.
* 5 przedmiotów – 0,5 proc.
* 6 przedmiotów – 0,1 proc.

Tegoroczni maturzyści przystąpią do następujących egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym:
* język angielski – 162 928 osób (59,9 proc. zdających – absolwentów 2020 r.)
* geografia – 72 461 osób (26,6 proc. zdających – absolwentów 2020 r.)
* matematyka – 65 936 osób (24,2 proc. zdających – absolwentów 2020 r.)
* język polski – 60 555 osób (22,3 proc. zdających – absolwentów 2020 r.)
* biologia – 46 805 osób (17,2 proc. zdających – absolwentów 2020 r.)
* chemia – 25 594 osoby (9,4 proc. zdających – absolwentów 2020 r.)
* fizyka – 21 672 osoby (8,0 proc. zdających – absolwentów 2020 r.)
* historia – 20 430 osób (7,5 proc. zdających – absolwentów 2020 r.)
* wiedza o społeczeństwie – 16 641 osób (6,1 proc. zdających – absolwentów 2020 r.)
* informatyka – 9 151 osób (3,4 proc. zdających – absolwentów 2020 r.)
* język niemiecki – 6 376 osób (2,2 proc. zdających – absolwentów 2020 r.).

Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w czerwcu 2020 r., czyli w terminie głównym CKE we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 388 różnego rodzaju arkuszy oraz 78 różnego rodzaju płyt (do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki i historii muzyki), w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 11 sierpnia br. Tego samego dnia (11 sierpnia) CKE ogłosi ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Informacja CKE dostępna jest TUTAJ

(PS, GN)