CKE podała ostateczne wyniki matury. Ile osób nie poradziło sobie na egzaminie?

Tegoroczna matura zakończyła się porażką dla co dziesiątego zdającego – tak wynika z informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym w 2023 r.

W 2023 r. egzamin maturalny był przeprowadzono w dwóch formułach:
1) w Formule 2023 dla tegorocznych absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego
2) w Formule 2015 dla tegorocznych absolwentów 4-letniego technikum, szkoły artystycznej oraz branżowej szkoły II stopnia.

Do matury ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym w maju 2023 roku oraz w terminie dodatkowym w czerwcu 2023 r. przystąpiło 254 610 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących) oraz ponadgimnazjalnych (4-letnich techników, szkół artystycznych oraz branżowych szkół II stopnia), jak również 116 absolwentów – obywateli Ukrainy.

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w sierpniu 2023 r. przystąpiło 24 844 tegorocznych absolwentów.

Spośród zdających w Formule 2023 (absolwentów 4-letniego liceum) – tj. 151 717 osób – matura zakończyła się powodzeniem dla 143 564 zdających, czyli 94,6 proc. wszystkich. Egzaminu nie zdały 8 153 osoby, czyli 5,4 absolwentów.

Natomiast w formule 2015 (absolwenci 4-letniego technikum) egzamin maturalny zdało 83 876 osób, czyli 81,5 proc. wszystkich. Egzamin zakończył się niepowodzeniem dla 19 017 osób, czyli 18,5 proc. zdających.

Jeśli weźmie się pod uwagę wszystkich zdających, czyli 254 610 osób, to z egzaminem poradziło sobie 227 440 osób, czyli 89,3 proc. wszystkich, a porażkę zaliczyło 27 170 osób, czyli 10,7 proc.

Spośród 116 absolwentów – obywateli Ukrainy, maturę zdało 77 osób, czyli 66,4 proc. wszystkich. Z egzaminem nie poradziło sobie 39 osób, czyli 33,6 proc. zdających.

(PS, GN)