CKE podała ostateczne wyniki tegorocznych matur. 87,5 proc. uczniów zdało egzamin

Maturę zdało 87,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – podała w środę Centralna Komisja Egzaminacyjna, uwzględniając wyniki egzaminów w sesji majowej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu.

Spośród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 91,3 proc. przystępujących do egzaminów, a spośród absolwentów techników – 80,9 proc.

Według ostatecznych danych opublikowanych przez CKE:

>> egzamin pisemny z języka polskiego zdało 97 proc. tegorocznych maturzystów (w liceach – 97 proc., w technikach – 95 proc.),

>> z matematyki – 89 proc. (w liceach 92 proc., a w technikach – 84 proc.),

>> a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego – 95 proc. (liceach 97 proc., a w technikach – 93 proc.).

Maturę z języka niemieckiego zdało 92 proc. (w liceach – 94 proc., w technikach – 88 proc.), z rosyjskiego – 95 proc. (w liceach – 97 proc., w technikach – 92 proc.), z francuskiego zdało 98 proc. (w liceach – 99 proc., w technikach – 78 proc.), z hiszpańskiego – 98 proc. (w liceach – 98 proc., w technikach – 100 proc.), z włoskiego – 98 proc. (w liceach – 98 proc., w technikach – 95 proc.).

Egzaminy z języków mniejszości narodowych: białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego zdało 100 proc. przystępujących do nich.

Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2019 roku przystąpiło 38 983absolwentów. Były to osoby, które w maju i/lub w czerwcu 2019 roku przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej. Tegoroczni absolwenci – 27 575 osób – stanowili 71 proc. wszystkich zdających egzamin w sesji poprawkowej

Więcej statystyk można znaleźć na stronie CKE.

(JK, GN)