Co druga szkoła przeprowadziła próbną maturę

Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, do rozpoczynającego się dziś próbnego egzaminu maturalnego przystąpiło ok. 50 proc. szkół

Najwięcej szkół zorganizowało próbny egzamin dojrzałości w woj. małopolskim – 66 proc. i podkarpackim – 64 proc.

Egzamin próbny nie jest obowiązkowy. Dyrektorzy decydują też o jego formie – stacjonarnej lub zdalnej.

W tym roku do matury przystąpi ok. 270 tys. tegorocznych absolwentów techników i liceów oraz ok. 30 tys. absolwentów z poprzednich lat.

Dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, przypomniał, że tegoroczny arkusz egzaminacyjny został zmieniony. Część zagadnień egzaminacyjnych wykreślono, a w arkuszu zamiast 2 tematów rozprawki znalazły się 3. Także jutrzejszy arkusz a matematyki będzie „lekko zmodyfikowany” z uwagi na mniejszą liczbę zadań. – Usunięte zostały takie wymagania, które wprowadzają umiejętności trudne do wykształcenia w procesie kształcenia zdalnego – wyjaśnił dr Smolik.

Po co w ogóle przeprowadza się egzamin próbny? – Ma on dwa zasadnicze cele. Pierwszy to cel czysto informacyjny. Chodzi o to, by zapoznać uczniów i dać im możliwość sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności w czysto egzaminacyjnej sytuacji, w sali egzaminacyjnej, w ograniczonym czasie, pod nadzorem nauczyciela. To są zupełnie inne emocje, inna mobilizacja do pisania egzaminu niż w normalnym procesie, w domu, gdzie zawsze są pokusy, żeby zajrzeć do telefonu albo poszukać czegoś w książkach – przypomniał dyrektor CKE.

– Drugi cel to zapewnienie uczniom i nauczycielom informacji zwrotnej na temat tego, które wiadomości i umiejętności opanowali dosyć dobrze, a nad którymi powinni jeszcze popracować. To kluczowa sprawa w egzaminie próbnym – dodał.

Dr Smolik zaapelował, by z egzaminu próbnego nie wystawiać ocen. – Dużo cenniejsza od oceny jest informacja zwrotna dla nauczyciela, nad czym należy jeszcze popracować – wyjaśnił.

17 marca rozpocznie się natomiast próbny egzamin ósmoklasisty. W ciągu kolejnych trzech dni ósmoklasiści wypełnią arkusz z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Egzamin można przeprowadzić stacjonarnie lub zdalnie. Do egzaminu ósmoklasisty w maju zgłoszono 360 415 uczniów.

(PS, GN)