„Co się zmieniło w polskiej szkole (1981-2021)?”. Konkurs Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i ZNP na esej rozstrzygnięty

Miło nam poinformować o wynikach konkursu na pracę pisemną (esej) na temat: „Co się zmieniło w polskiej szkole (1981-2021)? Spojrzenie przez pryzmat osobistych doświadczeń”, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Jury Konkursu w składzie: przewodnicząca dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak, prof. UŚ, oraz członkowie: dr hab. Małgorzata Kamińska, prof. SWPW; dr hab. Joanna Łukasik, prof. UP; dr hab. Inetta Nowosad prof. UZ; dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS; red. Witold Salański (Głos Nauczycielski), dr hab. Agnieszka Szplit, prof. UJK, na posiedzeniu 24 marca br. zdecydowało:

>> Nagrodę I w wysokości 5 tys. zł za pracę pt. ,,Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek” otrzymuje Marzena Agnieszka Filutowska (Wola Pieczyska);

>> Nagrodę II w wysokości 3 tys. zł za pracę pt. ,,Szkolni bohaterowie drugiego planu – symbole stałości czy odzwierciedlenie zachodzących zmian w codzienności szkoły?” otrzymuje Kinga Kwaczyńska (Kościan);

>> Nagrodę III w wysokości 2 tys. zł za pracę pt. „Co się zmieniło w polskiej szkole (1981-2021)?” otrzymuje Olga Nawara (Koziegłowy).

Nagrody zostały ufundowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Ponadto jury postanowiło wyróżnić prace:

>>,,Żaglówka” autorstwa Kingi Cieniak (Słupia);

>>,,Nieład w ładzie” autorstwa Haliny Bryg (Wieliczka).

Miło jest nam zakomunikować, że dodatkową formą uhonorowania tych prac będzie ich opublikowanie w Głosie Nauczycielskim.

dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak, prof. UŚ,

przewodnicząca jury

***

>> Konkurs na esej został organizowany z okazji 40-lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

>> Redakcja „Głosu Nauczycielskiego” serdecznie gratuluje autorkom nagrodzonych i wyróżnionych prac!