Czarnek powoła nową uczelnię. Traf chciał, że w okręgu wyborczym swojego kolegi wiceministra

Wyższa Szkoła Straży Granicznej – taką nazwę ma nosić nowa uczelnia utworzona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w uzgodnieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uczelnia będzie miała siedzibę w Koszalinie, czyli w okręgu wyborczym Pawła Szefernakera, wiceministra spraw wewnętrznych.

Uczelnia powstanie z przekształcenia obecnego Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie. Przejmie majątek i kadrę tej instytucji. Tak zakłada projekt rozporządzenia MEiN, który został opublikowany przez resort Przemysława Czarnka.

WSSG rozpocznie działalność już tej jesieni, czyli na krótko przed zaplanowanymi na październik wyborami parlamentarnymi. Koszalin to natomiast okręg wyborczy Pawła Szefernakera, wiceszefa MSWiA. Jak zapisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, powołanie nowej uczelni jest dostosowaniem się „do współczesnych wymogów i wyzwań”.

„Aktualnie Straż Graniczna nie dysponuje wewnętrznym systemem kształcenia własnych kadr na poziomie studiów, a jedynie ma możliwość pozyskiwania do swoich szeregów osób z wyższym wykształceniem, będących absolwentami studiów w uczelniach cywilnych. Ze względu na specyfikę służby w Straży Granicznej jest to zdecydowanie niewystarczające” – czytamy w uzasadnieniu.

WSSG początkowo ma kształcić na studiach pierwszego stopnia, a w dłuższej perspektywie – także drugiego stopnia i studiach podyplomowych.

Dzięki temu funkcjonariusze Straży Granicznej mają być lepiej przygotowani do „wieloaspektowej służby w szeroko rozumianej ochronie granicy państwowej, a ponadto zdobędą niezbędne do realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej kompetencje w obszarach kryminologicznym i wiktymologicznym, a także w zakresie psychologicznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań przestępczości, w tym również przestępczości cudzoziemców”.

Uczelnia ma w najbliższych latach znacząco zwiększyć liczbę etatów (w porównaniu z zatrudnionymi w obecnym centrum szkolenia). W roku akademickim 2023/2024 podejmie na niej studia 40 studentów na studiach pierwszego stopnia w formie stacjonarnej. Docelowo ma się na niej kształcić 120 studentów na studiach I stopnia (stacjonarnych), 40 na studiach II stopnia (stacjonarnych), 20 na studiach podyplomowych i 40 na studiach II stopnia niestacjonarnych.

(PS, GN)