Czarnek rozpowszechnia fejki o roli ZNP w okresie rządów PO-PSL. Przypominamy, jak było naprawdę

Akcje protestacyjne, pikiety, manifestacje, a także strajk – tak ZNP protestował w okresie rządów koalicji PO-PSL przeciwko niskim płacom w oświacie, odbieraniu uprawnień emerytalnych i kolejnym nieudanym reformom. Przypominamy Przemysławowi Czarnkowi o tym, o czym on pamiętać nie chce – o prawie 20. wielkich protestach w okresie rządów Platformy i Stronnictwa.

Przemysław Czarnek po raz kolejny zaatakował dziś ZNP zarzucając Związkowi m.in. bezczynność w okresie rządów PO-PSL. – W 2012 roku wzrost wynagrodzenia nauczycieli wynosił 0 proc., w 2013 roku 0 proc., w 2014 roku 0 proc., a w 2015 roku 0 proc. Gdzie był wówczas Sławomir Broniarz? Gdzie byliście Państwo – mówię o niektórych mediach? – grzmiał dziś podczas konferencji prasowej.

Szef MEiN po raz kolejny powtarza fejki. Tradycją zresztą stało się, że przedstawiciele resortu edukacji nie rozmawiają o merytorycznych postulatach zgłaszanych przez środowisko nauczycieli i pracowników oświaty, odpowiadając na nie histerycznymi atakami wymierzonymi w ZNP. Nauczyciele słyszą wówczas zwykle, że Związek urządza protesty jedynie w okresie rządów PiS, a w czasie, gdy przy władzy była koalicja PO-PSL (czyli obecna opozycja), ZNP nie niepokoił rządzących swoimi akcjami protestacyjnymi.

Politycy PiS wolą przy tym nie pamiętać o prawie dwudziestu wielkich protestach zorganizowanych w latach 2007-2015 przez ZNP, w tym o strajku, z którym musiała zmierzyć się była szefowa MEN Katarzyna Hall (PO).

Warto przypomnieć, że pierwszy duży protest, gdy na ulice stolicy wyszło wiele tysięcy nauczycieli i pracowników oświaty, ZNP zorganizował już dwa miesiące po objęciu władzy przez premiera Donalda Tuska. Potem relacje na linii ZNP-rząd tylko się zaostrzały.

Aby pokazać skalę akcji protestacyjnych organizowanych w latach 2007-2015 przygotowaliśmy kalendarium z najważniejszymi, dużymi inicjatywami Związku Nauczycielstwa Polskiego w czasach rządów koalicji PO-PSL. Z fejkami, manipulacjami i zwykłymi kłamstwami najlepiej walczyć przy pomocy faktów. Oto one w czasach rządów w MEN poszczególnych ministrów z PO:

Katarzyna Hall (minister edukacji od 16 listopada 2007 do 18 listopada 2011 r.)
* 18 stycznia 2008 r. – demonstracja kilkunastu tysięcy nauczycieli w Warszawie w związku z niskimi podwyżkami oferowanymi przez rząd oraz w obronie uprawnień emerytalnych nauczycieli
* 8 kwietnia 2008 r. – ogłoszenie pogotowia protestacyjnego we wszystkich ogniwach ZNP i zobowiązanie oddziałów ZNP do przeprowadzenia procedury sporu zbiorowego. Miesiąc później w placówkach oświatowych przeprowadzono referenda strajkowe
* 27 maja 2008 r. – ogólnopolski strajk pracowników oświaty, którym wzięło udział ok. 70 proc. placówek oświatowych. W efekcie strajku rząd został zmuszony do podjęcia rozmów ze związkami zawodowymi
* 1 września 2008 r. – pikieta przed gmachem MEN w Warszawie w ramach protestu przeciwko prywatyzacji oświaty, likwidacji nauczycielskich uprawnień, niskich podwyżek płac
* 5 listopada 2008 r. – zorganizowana przez OPZZ pikieta pod gmachem Sejmu i Kancelarią Premiera, w której dużą część stanowili działacze ZNP (postulaty dotyczyły rozwiązań emerytalnych i dialogu społecznego)
* 19 listopada 2008 r. – pikieta pod Sejmem kilku tysięcy pracowników oświaty z ZNP oraz innych związków oświatowych w sprawie m.in. systemu emerytalnego
* 14 czerwca 2010 r. – demonstracja ZNP w Warszawie przeciwko zmianom w oświacie proponowanym przez MEN

Krystyna Szumilas (minister edukacji od 18 listopada 2011 do 27 listopada 2013 r., wcześniej wiceminister edukacji)
* 3 kwietnia 2012 r. – „Marsz w obronie edukacji” w Warszawie przeciwko likwidacji placówek oświatowych
* 7 maja 2012 r. – początek akcji ZNP „Koniec złych reform! Teraz!” przeciwko fatalnym efektom dotychczasowych reform oświaty
* 14 września 2013 r. – organizowane w całym kraju Ogólnopolskie Dni Protestu przeciwko m.in. zamykaniu szkół, bezrobociu wśród nauczycieli, niskim nakładom na szkolnictwo, pozbawianiu nauczycieli podstawowych praw
* 18 listopada 2013 r. – początek Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP „Dość tego!” w obronie Karty Nauczyciela i publicznej oświaty, oflagowanie placówek oświatowych w całym kraju
* 23 listopada 2013 r. – zwołana przez ZNP ponad 20-tysięczna Manifestacja Pracowników Oświaty w Warszawie przeciwko zmianom w ustawie oświatowej i Karcie Nauczyciela

Joanna Kluzik-Rostkowska (minister edukacji od 27 listopada 2013 do 16 listopada 2015 r.)
* 18 kwietnia 2015 r. – wielka Manifestacja Pracowników Oświaty pod Kancelarią Premiera w Warszawie. ZNP ściągnął do stolicy ok. 25 tys. osób. To jeden z największych protestów zorganizowanych przez Związek i reakcja na zerwanie przez MEN rozmów ze związkami
* 19 maja 2015 – pikieta ZNP pod Kancelarią Premiera w Warszawie w proteście przeciwko braku dialogu dotyczącego podwyżek w oświacie i nakładów na edukację
* 1 lipca 2015 r. – minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska otrzymuje od ZNP świadectwo szkolne z adnotacją „nie otrzymała promocji do następnej klasy”
* 1 września 2015 r. – wejście przez ZNP w spór z rządem i wznowienie akcji protestacyjnej. Powodem jest brak chęci rozmów rządu PO-PSL z nauczycielami na temat podwyżek
* 30 września 2015 r. – ogłoszenie przez ZNP ogólnopolskiej akcji protestacyjnej
* 14 października 2015 r. – Nauczycielski Dzień Protestu, wspólna manifestacja ZNP i sekcji oświaty Solidarności pod Kancelarią Premiera w Warszawie, złożenie petycji do premier Ewy Kopacz w sprawie zwiększenia nakładów na edukację, podwyżek dla pracowników oświaty w wysokości 10 proc., przeciwdziałania prywatyzacji edukacji i zahamowania procesu łamania prawa przez niektóre samorządy prowadzące szkoły. Zapowiedź organizacji wspólnego strajku.

(PS, GN)