Czy pracodawca może pytać pracownika o strajk? Komunikat ZNP

Pracodawcy nie mogą żądać od pracowników na kilkanaście dni przed strajkiem deklaracji dotyczących udziału w proteście – poinformował ZNP

Związek zareagował na nadchodzące z całego kraju sygnały o żądaniach niektórych dyrektorów pod adresem nauczycieli i pracowników oświaty deklaracji dotyczących udziału w strajku od 8 kwietnia br.

Takie działania są jednak niezgodne z prawem. Prawo do strajku jest fundamentalnym prawem pracowników i związków zawodowych oraz należy do podstawowych praw człowieka i wolności związkowych. Mówi o tym wyrok Sądu Najwyższego z 7 lutego 2007 r. (I PK 209/06, teza pierwsza, OSNP 2008, Nr 5–6, poz. 65). Pracowników nie wolno więc pozbawiać prawa do strajku.

“Przepisy ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dają pracodawcy możliwość przygotowania się do strajku, ponieważ nakładają na organizatora strajku obowiązek odpowiedniego uprzedzenia pracodawcy o jego rozpoczęciu (art. 20 ust. 3 ww. ustawy). Zakazują również zmuszania, zobowiązywania lub wywierania presji przez władze organizacji związkowej na pracowników, w celu przystąpienia przez nich do strajku (art. 18 ww. ustawy)” – czytamy w komunikacie ZNP.

Zgodnie z ustawą, pracownik może dwukrotnie wypowiedzieć się na temat strajku oraz zadeklarować w nim swój udział:
* w referendum strajkowym
* w momencie rozpoczęcia strajku

“Ustawa nie nakłada na pracowników innych form informowania o poparciu dla strajku” – podkreślił ZNP.

Pracodawca nie może więc żądać od pracowników na kilkanaście dni przed wybuchem strajku deklaracji dotyczących zaangażowania w akcję strajkową. W prawie nie ma żadnego przepisu, który by nakładał na pracownika obowiązku informowania o zamiarze wzięcia udziału w strajku. Artykuł 18 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych mówi o dobrowolności udziału w strajku, co odnosi się także do pracodawcy, który powinien powstrzymać się od podejmowania działań zmierzających do zniechęcenia pracowników do udziału w strajku. Działania wywierające presję na pracowników, żeby nie przystępowali do strajku są nielegalne.

Więcej na ten temat – TUTAJ.

(PS, GN)